CHI TIẾT CHỦ ĐỀ
Chuyên đề Tự học Hoa ngữ: Bài 3: Tự học gõ chữ Hoa trên máy vi tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dẫn nhập

 

 

Bạn đã biết cấu trúc của các chữ Hoa vốn là các hình vẽ cho lắp ghép từ các bộ thủ, tuy vậy chữ Hoa không thể phân tích ra thành các đơn thể cấu tạo giống như các hệ thống con chữ ký âm La-Hy, như: a, b, c, d... Do đó, trong thời gian dài, vẫn không có bàn đánh máy cơ khí hoàn thiện nào dùng cho chữ Hoa. Cho đến khi con người bước vào thời đại của máy tính điện tử, ở máy tính nhờ có 2 tính năng cực kỳ quan trọng là tính truy tìm nhanh và khả năng phân loại nhanh, chữ Hoa đã có giải pháp phát triển tài tình trên hệ thống các máy vi tính. Chúng ta biết cách thức gõ chữ trên các máy vi tính là: Bạn gõ phím ký tự trên bàn phím, bàn phím sẽ gởi ra một bộ mã ký tự, bộ mã này được dùng để truy cập vào trang chữ (font chữ), ở trang chữ này chúng ta đã tạo ra các hình vẽ của con chữ, và các con chữ trùng mã gõ sẽ được lấy ra và cho hiện trên màn hình. Như vậy với trang chữ tiếng La Hy chỉ cần 8 bit với 256 ô khác nhau, là đủ để chúng ta dùng cho con chữ La Hy. Nhưng với chữ Hoa thì số con chữ hình vẽ khác nhau rất nhiều, trang chữ mã 8 bit là không đủ, người ta phải dùng mã 16 bit (2 cái 8 bit ghép lại), mã 16 bit sẽ có 65535 ô, nếu mỗi ô dùng chứa một chữ Hoa, thì trang chữ 16 bit sẽ có thể chứa đến 65535 chữ Hoa. Thật ra người ta chỉ cần khoảng 14000 ô cho trang chữ phồn thể và khoảng 5500 ô cho con chữ giản thể là đã đủ lắm rồi. Vậy vấn đề rút lại là:

 

Thứ 1: Tạo ra các trang chữ quen gọi là font chữ và ở đó trong mỗi ô ứng một mã địa chỉ cho vẽ hình một con chữ.

 

Thứ 2: Tạo ra phần mềm dùng qui định cho các phím gõ để khi Bạn gõ, nó phát ra bộ mã địa chỉ, và dùng bộ mã địa chỉ này để truy cập vào các trang chữ lấy ra các hình vẽ (tức là các chữ đã có) cho hiện lên màn hình.

 

Đơn giản, tất cả các phím gõ chữ của các máy tính chỉ có vậy. Phần trình bày trên cho Bạn thấy. Khi Bạn gõ lên các phím trên bàn phím, bàn phím sẽ phát ra bộ mã địa chỉ, và bộ mã địa chỉ này sẽ truy tìm trong các trang chữ 8 bit hay 16 bit, chọn ra đúng chữ mà Bạn muốn lấy. Nhờ tốc độ truy tìm nhanh và tốc độ phân loại nhanh, Bạn sẽ cảm thấy công việc này gần như tức thì không chậm trể.  

 

 

 

 

Thử gõ chữ Hoa với trang mạng Chinese Tools

 

 

Như phần trên đã nói, muốn truy tìm các con chữ, tức lấy các hình vẽ đã có trong trang chữ, Bạn phải xác lập các qui tắt gõ phím. Từ đó có rất nhiều cách gõ dùng cho chữ Hoa. Như: gõ theo ký âm đọc của chữ, gõ theo bộ thủ, gõ theo số nét của chữ, gõ theo dạng biên dịch, nghĩa là gõ chữ Việt hay gõ chữ Anh sẽ hiện ra chữ Hoa... Ở đây tôi trình bày cách gõ lấy chữ Hoa theo kiểu gõ theo âm đọc của chữ, vậy Bạn muốn lấy chữ Hoa nào, Bạn phải biết âm đọc của nó. Thí dụ: Bạn muốn gõ câu:

 

 

Trường lộ tri mã lực, cửu nhật kiến nhân tâm  长路知马力,久日见人心

 

 (đường dài mới biết được sức ngựa, ở lâu ngày mới thấy được lòng người)

 

 

Bạn phải biết âm đọc của các chữ này và gõ như sau:

 

chang      lu   zhi   ma   li   jiu   ri   jian   ren   xin

 

 

 

Vấn đề các chữ cùng âm: Cách gõ theo ký âm Quan Thoại để lấy chữ Hoa sẽ gặp một vấn đề khó chịu đó là "nhiều chữ cùng âm", khi gõ một âm, trên bảng chữ hiện ra nhiều chữ cùng âm, vậy làm sao để giải quyết hay khắc phục vấn đề này? Hiện có 2 cách:

 

 

Cách 1: Tạo ra nhóm từ. Bạn gõ chữ trường 长 âm Quan Thoại là "chang", âm này sẽ trùng với âm của nhiều chữ, như: 昌 鬯 唱 常 场 藏 肠...Vậy để tránh hiện tượng trùng âm khác chữ, Bạn ghép âm chữ "trường" với chữ "lộ" thành chữ trường-lộ 长路, tức "changlu" âm này sẽ có chữ ít trùng hơn, và lúc này Bạn sẽ gõ nhanh "changlu" và lấy được hai chữ 长路.

 

 

 

 

Cách 2: Cách dồn chữ lên trên. Nếu một âm trùng với nhiều chữ, các chữ này đều có đánh số để Bạn chọn, khi Bạn tìm và chọn được chữ Bạn cần lấy, chữ này sẽ được tự động đôn lên nằm ở phần đầu, nhờ vậy các lần gõ sau Bạn sẽ thấy ngay chữ này, mà không cần phải đi tìm nữa.

 

 

Sau đây là trình tự Bạn gõ chữ Hoa trong Chinese Tools để tìm tư liệu kỹ thuật trên mạng:

 

1. Bạn vào trang web chinese Tools. Bạn click chuột vào dòng chữ bên dưới:

 

 Vào trang Web Chinese Tools.

 

 

 

Bạn sẽ thấy hiện ra giao diện của Chinese Tools như hình sau:

 

 

 

 

 2. Lúc này muốn lấy chữ nào, Bạn gõ âm đọc của chữ đó, trên màn hình sẽ hiện ra các chữ cùng âm, các chữ này đều có ghi số, và Bạn gõ con số để lấy đúng chữ mà Bạn muốn. Như hình trên Bạn gõ phím số 3 để lấy chữ mã 马。Sau khi gõ xong câu trên Bạn sẽ thấy kết quả như hình sau: 长路知马力,久日见人心。

 

 

 

 

Một ứng dụng

 

 

Qua e-mail, Có Bạn nói muốn học dùng ngôn ngữ C viết chương trình nguồn cho ic lập trình đơn phiến. Tôi chỉ Bạn cách tự tìm tư liệu như sau:

 

Bạn hãy vào Chinese Tools và gõ từ "đơn phiến cơ" 单片机 (người Hoa dịch từ One Chip là máy đơn phiến), âm Quan Thoại là "dan pian ji", gõ xong Bạn có kết quả như sau:

 

 

 

Bạn cho cắt 3 chữ này dán vào ô search của Google và nhấn phím enter Bạn sẽ có kết quả hiện ra là vô số các trang Web tiếng Hoa nói về ic lập trình đơn phiến. Bạn xem hình sau:

 

 

 

 

 

Đến đây Bạn có thể  từ từ tìm ra các trang Web có nội dung mà mình muốn tìm. Thí dụ Bạn thử mở trang web 51hei.com thử xem.

 

 

 

 

 

Trong trang Web này có nhiều bài (17 bài), nói về cách dùng ngôn ngữ C lập trình cho ic đơn phiến viết rất hay, viết rất dễ hiểu, dễ làm. Bạn không thích sao?

 

 

 

Làm thực Hành 

 

 

Muốn học chữ Hoa có hiệu quả, Bạn phải biết cách học, học phải hiểu, hiểu phải hành và phải thường xuyên ôn tập. Sau đây tôi hướng dẫn Bạn cách làm thực hành qua các bài tập. Cách làm đơn giản thôi, nhưng rất hiện đại mới mẻ và hiệu quả. Bạn làm theo các bước sau:

 

Bước 1: Bạn chọn các bài văn chữ Hoa bất kỳ, có nội dung tùy theo ý muốn của Bạn.

 

Bước 2: Bạn cho dịch bài văn ra chữ Hán Việt và có ghi thêm phần ký âm Quan Thoại.

 

Bước 3: Đến đây, Bạn nhìn các ký âm Quan Thoại, đọc ra được bài văn bằng tiếng Quan Thoại và thử dùng bàn phím gõ ra bài văn này qua các ký âm của các chữ.

 

Một thí dụ: Tôi dùng từ khóa 佛教小故事 "fojiao xiaogushi", gõ trong Chinese Tools và dán vào ô Google search để tìm ra các câu chuyện nhỏ của nhà Phật. Sau khi cho search, trên màn hình hiện ra các trang Web có liên quan đến từ khóa này, như sau:

 

 

 

 

Từ các dòng liệt kê trên, chọn và mở trang Web nói về các câu chuyện ngắn của nhà Phật, tranh Web hiện ra như hình sau:

 

  

Trong trang Web này cho thấy có 10 câu chuyện, Bạn chọn câu chuyện số 1, có tên là "放下", nghĩa là "Đặt xuống". Câu chuyện này có đoạn văn chữ Hoa như sau:

 

 

一、放下

 两位禅者走在一条泥泞的道路。走到一处浅滩时,看见一位美丽的少女在那里踯躅不前。由于她穿着丝绸的罗裾,使她无法跨步走过浅滩。
 “来吧!小姑娘,我背你过去。”师兄说罢,把少女背了起来。
 过了浅滩,他把小姑娘放下,然后和师弟继续前进。
 师弟跟在师兄后面,一路上心里不悦,但他默不作声。晚上,住到寺院里后,他忍不住了,对师兄说:“我们出家人要守戒律,不能亲近女色,你今天为什么要背那个女人过河呢?”
 “呀!你说的是那个女人呀!我早就把她放下了,你到现在还挂在心上?”

 

 

  

Bây giờ cho dịch đoạn văn này ra bản văn Hán Việt, có thêm phần ký âm theo tiếng Quan Thoại.

 

Bạn vào trang Web sau để cho dịch, click chuột vào đây để mở trang Web

 

 

Sau khi dán bài văn vào trang dịch và nhấn chữ Go để cho dịch, Bạn sẽ có kết quả như hình sau:

 

 

 

 

Tôi lấy bài văn này ra khỏi trang dịch và chỉnh lý lại, kết quả như sau:

  

 

1.  、 

Yī、fàng xia
Nhất、phóng hạ

2.  
。 , 。 穿, 使

 Liǎng wèi chán zhě zǒu zài yī tiáo ní nìng de dào lù。Zǒu dào yī chù qiǎn tān shí,kàn jian yī wèi měi lì de shào nǚ zài nà li zhí zhú bù qián。Yóu yú tā chuān zhuó sī chóu de luó jū,shǐ tā wú fǎ kuà bù zǒu guò qiǎn tān。
 Lưỡng vị thiện giả tẩu tại nhất điều nê nính đích đạo lộ。Tẩu đáo nhất xứ thiển than thời,khán kiến nhất vị mỹ lệ đích thiếu nữ tại na lí trịch trục bất tiền。Do ư tha xuyên trác ti trù đích la cư,sử tha vô pháp khóa bộ tẩu quá thiển than。

3.   “ 
 ! , 。” , 

  “Lái bā!xiǎo gū niang,wǒ bèi nǐ guò qù。” Shī xiōng shuō bà,bǎ shào nǚ bèi le qǐ lai。
  “Lai ba!tiểu cô nương,ngã bội nâm quá khứ。” Sư huynh thuyết bãi,bả thiếu nữ bội liễu khởi lai。

4.  
, , 

 Guò le qiǎn tān,tā bǎ xiǎo gū niang fàng xia,rán hòu shī dì jì xù qián jìn。
 Quá liễu thiển than,tha bả tiểu cô nương phóng hạ,nhiên hậu hòa sư đệ kế tục tiền tiến。

5.  
, , 。 , , , :“ , ,  ?”

 Shī gēn zài shī xiōng hòu miàn,yī lù shàng xīn li bù yuè,dàn mò bù zuò shēng。Wǎn shang,zhù dào sì yuàn lǐ hòu,tā rěn bu zhù le,duì shī xiōng shuō: “wǒ men chū jiā rén yào shǒu jiè lǜ,bù néng qīn jìn nǚ sè,nǐ jīn tiān wèi shén me yào bèi nà ge nǚ rén guò hé ní?”
 Sư đệ cân tại sư huynh hậu diện,nhất lộ thượng tâm lí bất duyệt,đãn tha mặc bất tác thanh。Vãn thượng,trụ đáo tự viện lí hậu,tha nhẫn bất trụ liễu,đối sư huynh thuyết: “ngã môn xuất gia nhân yếu thủ giới luật,bất năng thân cận nữ sắc,nâm kim thiên vi thậm ma yếu bội na cá nữ nhân quá hà ni?”

6.   “ 
 !  ! ,  ?”

  “Yā!nǐ shuō de shì nà ge nǚ rén yā!wǒ zǎo jiù bǎ tā fàng xia le,nǐ dào xiàn zài hái guà zài xīn shang?”
  “Nha!nâm thuyết đích thị na cá nữ nhân nha!ngã tảo tựu bả tha phóng hạ liễu,nâm đáo hiện tại hoàn quải tại tâm thượng?” 

 

 

 

Nhìn vào bài văn này Bạn thấy gì? 

 

 

Phần chữ Hoa màu xanh, phần ký âm Quan Thoại màu nâu và phần dịch ra chữ Hán Việt màu xanh lá. Chắc chắn đọc bản dịch Hán Việt này, Bạn sẽ không hiểu câu chuyện nói gì đâu? Vậy Bạn phải dịch lại bằng lời văn Việt bình thường. Câu chuyện có nội dung là:

 

一、放下

 

两位禅者走在一条泥泞的道路。

走到一处浅滩时,看见一位美丽的少女在那里踯躅不前。

由于她穿着丝绸的罗裾,使她无法跨步走过浅滩。
“来吧!小姑娘,我背你过去。”师兄说罢,把少女背了起来。
过了浅滩,他把小姑娘放下,然后和师弟继续前进。
师弟跟在师兄后面,一路上心里不悦,但他默不作声。

晚上,住到寺院里后,他忍不住了,对师兄说:

“我们出家人要守戒律,不能亲近女色,你今天为什么要背那个女人过河呢?”
“呀!你说的是那个女人呀!我早就把她放下了,你到现在还挂在心上?”

 

 

1. Đặt xuống

Có hai vị thiền giả đi trên một con đường lầy lội.

 Đi đến một bãi nước cạn, nhìn thấy một cô gái đẹp đang chần chừ muốn qua sông. 

 Do vì cô gái mặc áo lụa điều mỏng, nên không tiện lội qua vùng nước nông này.

 "Đến đây! tiểu cô nương!  Ta cổng cô qua sông" Người sư huynh nói rồi cổng cô gái lên vai.

Sau khi qua sông, thiền giả đặt cô gái xuống và tiếp tục cùng sư đệ lên đường.

Sư đệ theo sau sư huynh, trên đường đi trong bụng không hài lòng, nhưng không lên tiếng.

Đêm đến, lúc ở sau chùa, sư đệ không nén lòng được nữa, nên nói với sư huynh.

"Chúng ta là người xuất gia, phải giữ giới luật không được đụng chạm nữ sắc, hôm nay sao sư huynh lại cổng cô gái qua sông?".

"Ồ! Sư đệ nói đến người con gái đó sao! Huynh sớm đã để cô gái xuống rồi, sao đến lúc này đệ vẫn còn mang cô gái ấy trong lòng vậy?". 

 

  

 

 

Tôi dùng thế gian âm kể chuyện nhân gian  

 

... là một giáo viên dạy nghề rất nhiều năm, hàng ngày tôi phải đứng lớp và cùng các em học viên tìm hiểu nhiều vấn đề rất nặng đầu về kỹ thuật điện tử. Tôi nhận thấy, muốn bài học có hiệu quả tốt, chúng ta nên ngắt khoảng các bài học, không cố giữ không khí học tập căn thẳng trong suốt 2 tiếng đồng hồ, làm vậy các em sẽ mệt, người dạy cũng đừ. Do đó, cứ khi thấy các em có vẽ mệt, hơi ngán là tôi chuyển qua dùng "thế gian âm", (đó là một trong ngủ âm, 4 dạng thức âm kia là Hải triều âm, Phạm âm, Quán thế âm và Diệu âm). Thế gian âm nghĩa là dùng lời nói kể chuyện nhân gian thế sự cho đầu óc thư giản. Để có các phút thư giản hữu ích cách hay nhất là kể chuyện đời, nhưng với yêu cầu là câu chuyện phải ngắn, phải có ý nghĩa và nhất là phải manh tính bất ngờ, mới lạ. Vậy để có nhiều câu chuyện kể không trùng lắp nghe đi nghe lại, tôi phải lên mạng tìm đọc các câu chuyện này. Tôi thường làm là dùng từ khóa 人生小故事 "rensheng xiaogushi" để tìm các trang Web có nhiều câu chuyện ngắn hay, ý nghĩa để dịch ra văn Việt, đọc rồi nhớ. Sau đây với từ khóa trên tôi tìm ra một trang Web có nhiều chuyện kể và giới thiệu với Bạn, Bạn cũng có thể dùng cách này để luyện tập, trao dồi tự học Hoa ngữ.

 

 

 

Bạn click chuột vào dòng này để vào trang Web nên

 

Sau đây tôi dịch vài truyện trong trang Web này để làm thị phạm cách tự trao dồi chữ Hoa của tôi.

 

Câu chuyện 1: Bài viết chữ Hoa như sau.

 

 

扁鹊的医术
  魏文王问名医扁鹊说:“你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢?”
  扁鹊答:“长兄最好,中兄次之,我最差。”
  文王再问:“那么为什么你最出名呢?”
  扁鹊答:“长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去;中兄治病,是治病于病情初起时。一般人以为他只能治轻微的小病,所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术,所以以为我的医术高明,名气因此响遍全国。”
  管理心得:事后控制不如事中控制,事中控制不如事前控制,可惜大多数的事业经营者均未能体会到这一点,等到错误的决策造成了重大的损失才寻求弥补。而往往是即使请来了名气很大的“空降兵”,结果于事无补。

 

Tôi chuyển bài này vào trình biên dịch ra các chữ Hán Việt và có thêm phần ký âm Quan Thoại và kết quả như sau:

 

1.  、  

Sì、 Biǎn Què de yī shù
Tứ、 Biển Thước đích y thuật

2.     
:“ , ,  ?”

  Wèi Wén Wáng wèn míng Biǎn Què shuō: “nǐ men jiā xiōng dì sān rén,dōu jīng yú yī shù,dào dǐ nǎ yī wèi zuì hǎo ní?”
  Ngụy Văn Vương vấn danh y Biển Thước thuyết: “nâm môn gia huynh đệ tam nhân,đô tinh vu y thuật,đáo để na nhất vị tối hảo ni?”

3.     
:“ , , 。”

  Biǎn Què dá: “zhǎng xiōng zuì hǎo,zhōng xiōng cì zhī,wǒ zuì chā。”
  Biển Thước đáp: “trưởng huynh tối hảo,trung huynh thứ chi,ngã tối sai。”

4.     
:“  ?”

  Wén Wáng zài wèn: “nà me wèi shén me nǐ zuì chū míng ní?”
  Văn Vương tái vấn: “na yêu vi thậm ma nâm tối xuất danh ni?”

5.     
:“ , 。 ,  ; , 。 , 。 。 穿 、 , , 。”

  Biǎn Què dá: “zhǎng xiōng zhì bìng,shì zhì bìng bìng qíng fā zuò zhī qián。Yóu yī bān rén bù zhī dào tā shì xiān néng chăn chú bìng yīn,suǒ yǐ tā de míng qi wú fǎ chuán chū qu;zhōng xiōng zhì bìng,shì zhì bìng bìng qíng chū qǐ shí。Yī bān rén yǐ wéi zhǐ néng zhì qīng wēi de xiǎo bìng,suǒ yǐ tā de míng qi zhǐ jí běn xiāng lǐ。Ér wǒ shì zhì bìng bìng qíng yán zhòng zhī shí。Yī bān rén dōu kàn dào wǒ zài jīng mài shàng chuān zhēn guǎn fàng xuè、zài pí fū shàng fū yào děng dà shǒu shù,suǒ yǐ wéi wǒ de yī shù gāo míng,míng qi yīn cǐ xiǎng biàn quán guó。”
  Biển Thước đáp: “trưởng huynh trị bệnh,thị trị bệnh ư bệnh tình phát tác chi tiền。Do ư nhất bàn nhân bất tri đạo tha sự tiên năng sản trừ bệnh nhân,sở dĩ tha đích danh khí vô pháp truyền xuất khứ;trung huynh trị bệnh,thị trị bệnh ư bệnh tình sơ khởi thời。Nhất bàn nhân dĩ vi tha chỉ năng trị khinh vi đích tiểu bệnh,sở dĩ tha đích danh khí chỉ cập bổn hương lí。Nhi ngã thị trị bệnh ư bệnh tình nghiêm trọng chi thời。Nhất bàn nhân đô khán đáo ngã tại kinh mạch thượng xuyên châm quản phóng huyết、tại bì phu thượng phu dược đẳng đại thủ thuật,sở dĩ vi ngã đích y thuật cao minh,danh khí nhân thử hưởng biến toàn quốc。”

6.     
: , , , 。 使 “ ”, 

  Guǎn lǐ xīn dé:shì hòu kòng zhì bù rú shì zhōng kòng zhì,shì zhōng kòng zhì bù rú shì qián kòng zhì,kě xī dà duō shù de shì yè jīng yíng zhě jūn wèi néng tǐ huì dào zhè yī diǎn,děng dào cuò wù de jué cè zào chéng le zhòng dà de sǔn shī cái xún qiú mí bǔ。Ér wǎng wǎng shì jí shǐ qǐng lái le míng qi hěn dà de “kōng jiàng bīng” ,jié guǒ yú shì wú bǔ。
  Quản lý tâm đắc:sự hậu khống chế bất như sự trung khống chế,sự trung khống chế bất như sự tiền khống chế,khả tích đại đa số đích sự nghiệp kinh doanh giả quân vị năng thể hội đáo giá nhất điểm,đẳng đáo thác ngộ đích quyết sách tạo thành liễu trọng đại đích tổn thất tài tầm cầu di bổ。Nhi vãng vãng thị tức sử thỉnh lai liễu danh khí ngận đại đích “không giáng binh” ,kết quả vu sự vô bổ。 

 

Dĩ nhiên đọc bài dịch trên, xem phần dịch Hán Việt đối ứng 1-1 Bạn sẽ không hiểu nổi nội dung câu chuyện muốn nói gì? Do đó Bạn phải tìm cách dịch lại và câu chuyện được viết lại như sau:

 

扁鹊的医术
魏文王问名医扁鹊说:“你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢?”
扁鹊答:“长兄最好,中兄次之,我最差。”
文王再问:“那么为什么你最出名呢?”
扁鹊答:“长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去;中兄治病,是治病于病情初起时。一般人以为他只能治轻微的小病,所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术,所以以为我的医术高明,名气因此响遍全国。”
管理心得:事后控制不如事中控制,事中控制不如事前控制,可惜大多数的事业经营者均未能体会到这一点,等到错误的决策造成了重大的损失才寻求弥补。而往往是即使请来了名气很大的“空降兵”,结果于事无补。

 

 

 

 

 

 

Y thuật của Biển Thước (bài dịch thoáng, dùng cho mục đích kể chuyện trong lớp)

 

Nguy Văn Vương hỏi danh y Biển Thước: "Trong gia đình you có ba anh em đều tinh thông y thuật, vậy trong ba người ai là người giỏi nhất?" 

 

Biển Thước đáp: "Anh cả giỏi nhất, kế đó là anh thứ, còn me là dỡ hơn cả"

 

Văn Vương lại hỏi: "vậy sao you lại là người nổi tiếng nhất ?"

 

Biển Thước đáp: "Trưởng huynh trị bình, lúc bình còn chưa phát, do vì người ta không nhìn thấy trước mầm bệnh sẽ có ngày bộc phát, do vậy tên tuổi của huynh trưởng không được ai công nhận, không ai biết tiếng huynh ấy. Huynh thứ trị bệnh, lúc bệnh tình mới ở thời kỳ phát ra, nên nhiều người cho là huynh ấy chỉ trị được các loại bệnh nhẹ, nên tiếng tăm chỉ quanh quẩn trong làng trong xóm, còn me trị bệnh lúc cơn bệnh đã đến hồi nghiêm trọng, cái chết gần kề, họ thấy me đâm kim lấy máu, đắp thuốc cùng mình, làm toàn các thứ đại thủ thuật ghê người... nên lầm tưởng là me có y thuật cao minh bậc nhất, do vậy tên tuổi của me vang danh khắp nước, lưu danh hậu thế."

 

Rút ra điều tâm đắc: "Bạn đợi đến chuyện xẩy ra rồi mới lo sửa sao bằng lo lúc nó vừa mới xẩy ra, Bạn lo chuyện lúc mới xẩy ra sao bằng biết lo trước lúc nó chưa kịp xẩy ra" Ở đời mấy ai nhận ra được điều cao diệu này, chỉ để đến khi chuyện đã trầm kha rồi mới tìm cách lo chạy chữa, thật tốn công hao của, "tiền mất tật vẫn còn phải mang".   

 

 

 

Một chuyện ngắn khác:

 

 

1.  、     

Èr、 yīng wǔ
Nhị、 anh vũ

2.  
, : , 

 Yī gè rén qù mǎi yīng wǔ,kàn dào yī zhǐ yīng wǔ qián biāo:cǐ yīng wǔ huì liǎng mén yǔ yán,shòu jià èr bǎi yuán。
 Nhất cá nhân khứ mãi anh vũ,khán đáo nhất chỉ anh vũ tiền tiêu:thử anh vũ hội lưỡng môn ngữ ngôn,thụ giá nhị bách nguyên。

3.  
: , 

 Lìng zhǐ yīng wǔ qián zé biāo dào:cǐ yīng wǔ huì sì mén yǔ yán,shòu jià sì bǎi yuán。
 Lánh nhất chỉ anh vũ tiền tắc tiêu đạo:thử anh vũ hội tứ môn ngữ ngôn,thụ giá tứ bách nguyên。

4.  
 ? , 。 , 

 Gāi mǎi nǎ zhǐ ní?Liǎng zhǐ dōu máo sè guāng xiān,fēi cháng líng huó kě ài。Zhè rén zhuǎn ā zhuǎn,ná bu dìng zhǔ yi。
 Cai mãi na chỉ ni?Lưỡng chỉ đô mao sắc quang tiên,phi thường linh hoạt khả ái。Giá nhân chuyển a chuyển,nã bất định chủ ý。

5.  
, , 

 Jié guǒ tū rán fā xiàn yī zhǐ lǎo diào le yá de yīng wǔ,máo sè àn dàn sàn luàn,biāo jià bā bǎi yuán。
 Kết quả đột nhiên phát hiện nhất chỉ lão điệu liễu nha đích anh vũ,mao sắc ám đạm tán loạn,tiêu giá bát bách nguyên。

6.  
:  ?

 Zhè rén gǎn jǐn jiang lǎo bǎn jiào lái:zhè zhǐ yīng wǔ shì bu shì huì shuō bā mén yǔ yán?
 Giá nhân cản khẩn tương lão bản khiếu lai:giá chỉ anh vũ thị bất thị hội thuyết bát môn ngữ ngôn?

7.  
: 

 Diàn zhǔ shuō:bù。
 Điếm chủ thuyết:bất。

8.  
: , ,  ?

 Zhè rén qí guài le:nà wèi shén me yòu lǎo yòu chǒu,yòu méi yǒu néng lì,huì zhí zhè gè shù ní?
 Giá nhân kì quái liễu:na vi thậm ma hựu lão hựu sửu,hựu một hữu năng lực,hội trị giá cá số ni?

9.  
: 

 Diàn zhǔ huí dá:yīn wèi lìng wài liǎng zhǐ yīng wǔ jiào zhè zhǐ yīng wǔ lǎo bǎn。
 Điếm chủ hồi đáp:nhân vi lánh ngoại lưỡng chỉ anh vũ khiếu giá chỉ anh vũ lão bản。

10.  
, , , , , , , 

 Zhè gù shì gào su wǒ men,zhēn zhèng de lǐng dǎo rén,bù yī dìng zì jǐ néng lì yǒu duō qiáng,zhǐ yào dǒng xìn rèn,dǒng fàng quán,dǒng zhēn xī,jiù néng tuán jié zì jǐ gēng qiáng de lì liang,cóng ér tí shēng zì jǐ de shēn jià。
 Giá cố sự cáo tố ngã môn,chân chính đích lĩnh đạo nhân,bất nhất định tự kỷ năng lực hữu đa cường,chỉ yếu đổng tín nhiệm,đổng phóng quyền,đổng trân tích,tựu năng đoàn kết bỉ tự kỷ canh cường đích lực lượng,tùng nhi đề thăng tự kỷ đích thân giá。

11.  
, , , , , 

 Xiāng fǎn xǔ duō néng lì fēi cháng qiáng de rén què yīn wèi guò yú wán měi zhǔ yì,shì bì gōng qīn,shén me rén dōu bù rú zì jǐ,zuì hòu zhǐ néng zuò zuì hǎo de gōng guān rén yuán,xiāo shòu dài biǎo,chéng bu liǎo yōu xiù de lǐng dǎo rén。
 Tương phản hứa đa năng lực phi thường cường đích nhân khước nhân vi quá vu hoàn mỹ chủ nghĩa,sự tất cung thân,thậm ma nhân đô bất như tự kỷ,tối hậu chỉ năng tố tối hảo đích công quan nhân viên,tiêu thụ đại biểu,thành bất liễu ưu tú đích lĩnh đạo nhân。

 

 

二、 鹦 鹉


一个人去买鹦鹉,看到一只鹦鹉前标:此鹦鹉会两门语言,售价二百元。
另一只鹦鹉前则标道:此鹦鹉会四门语言,售价四百元。
该买哪只呢?两只都毛色光鲜,非常灵活可爱。这人转啊转,拿不定主意。
结果突然发现一只老掉了牙的鹦鹉,毛色暗淡散乱,标价八百元。
这人赶紧将老板叫来:这只鹦鹉是不是会说八门语言?
店主说:不。
这人奇怪了:那为什么又老又丑,又没有能力,会值这个数呢?
店主回答:因为另外两只鹦鹉叫这只鹦鹉老板。
这故事告诉我们,真正的
领导人,不一定自己能力有多强,只要懂信任,懂放权,懂珍惜,就能团结比自己更强的力量,从而提升自己的身价。
相反许多能力非常强的人却因为过于
完美主义,事必躬亲,什么人都不如自己,最后只能做最好的攻关人员,销售代表,成不了优秀的领导人。

 

 

 

Chim anh vũ (câu chuyện về chim két, chuyện dùng kể trong lớp lúc thư giãn, bài dịch thoáng, lấy ý là chính) 

 

Có một khách hàng vào tiệm muốn mua một con chim két, đứng trước một con chim két, ông thấy ghi bảng giá là: Con két này nói được 2 thứ tiếng giá bán là 200 đồng.

 

Ở trước một con két khác, bảng giá ghi như sau: Con két này biết nói đến 4 thứ tiếng, nên giá bán 400 đồng.

 

Ông khách trong lòng tự hỏi, biết mua con két nào đây? Cả hai con lông đều sáng đẹp, trông rất linh động đáng yêu. Người khách do dự cứ đi qua quay lại không hạ được chủ ý.

 

Bất chợt ông nhìn thấy một con két già nua, răng rụng, màu lông ảm đạm, nhưng bảng giá lại ghi đến 800 đồng.

 

Ông khách bèn kêu ông chủ tiệm lại hỏi: "Có phải con két già này nói được đến 8 thứ tiếng không?"

 

Người chủ tiệm trả lời khách: "Không phải đâu".

 

Khách lấy làm lạ, hỏi tiếp: "vậy sao con két già này vừa già, lông vừa xấu, vừa yếu đuối mà giá bán lại cao quá vậy ông?"

 

Chủ tiệm đáp: Tại ông chưa biết? Con két này là lão chủ nhân của các con chim két kia đấy.

 

Câu chuyện này muốn nói lên điều gì? Giá trị của con người là ở tài năng, khả năng lãnh đạo. Người giỏi là do biết điều hành công việc, biết tạo đoàn kết tất cả mọi người, được mọi người tin tưởng kính yêu, đó mới chính là giá trị của con người có tài chủ nhân, có tài lãnh đạo vậy.

 

Ngược lại, người mà chỉ lo cho cá nhân mình, cho mình tự giỏi, không nhìn thấy đại cục, không xem ai bằng mình, suy cho cùng trong công việc cũng chỉ có thể làm chân nhân viên bình thường, phụ trách khâu mua bán, chạy việc, chớ sao làm được chủ nhân hay lãnh đạo. Bạn nghĩ có đúng không?

 

 

Làm thực hành thêm một bài văn ngắn nữa nhé.

 

 

1.  、  

Bā、 yú wáng de ér zi
Bát、 ngư vương đích nhi tử

2.  
, 。 , 

 Yǒu gè yú rén yǒu zhe yī liú de bǔ yú jì shù,bèi rén men zūn chēng wéi ‘yú wáng ’。Rán ér ‘yú wáng ’nián lǎo de shí hou fēi cháng kǔ nǎo,yīn wèi tā de sān gè ér zi de yú jì dōu hěn píng yōng。
 Hữu cá ngư nhân hữu trước nhất lưu đích bộ ngư kĩ thuật,bị nhân môn tôn xưng vi ‘ngư vương ’。Nhiên nhi ‘ngư vương ’niên lão đích thời hậu phi thường khổ não,nhân vi tha đích tam cá nhi tử đích ngư kĩ đô ngận bình dung。

3.  
:“ , ,  ? , 西, , , 。 , , 。。。 , ,  !”

 Yú shì jīng cháng xiàng rén sù shuō xīn zhòng dì kǔ nǎo: “wǒ zhēn bù míng bai,wǒ bǔ yú de jì shù zhè me hǎo,wǒ de ér zi men wèi shén me zhè me chā?Wǒ cóng tā men dǒng shì qǐ jiù chuán shòu bǔ yú jì shù gěi tā men,cóng zuì jī běn de dōng xī jiào qǐ,gào su tā men zěn yàng zhī wǎng zuì róng yì zhuō dào yú,zěn yàng huá chuán zuì bù huì jīng dòng yú,zěn yàng xià wǎng zuì róng yì qǐng yú rù wèng。Tā men zhǎng dà le,wǒ yòu jiào tā men zěn yàng shí cháo xī,biàn yú xùn。。。Fán shì cháng nián xīn xin kǔ kǔ zǒng jié chū lai de jīng yàn,wǒ dōu háo wú bǎo liú dì chuán shòu gěi le tā men,kě tā men de bǔ yú jì shù jìng rán gǎn bu shàng jì shù bǐ wǒ chā de yú mín de ér zi!”
 Vu thị kinh thường hướng nhân tố thuyết tâm trúng đích khổ não: “ngã chân bất minh bạch,ngã bộ ngư đích kĩ thuật giá yêu hảo,ngã đích nhi tử môn vi thậm ma giá yêu sai?Ngã tùng tha môn đổng sự khởi tựu truyền thụ bộ ngư kĩ thuật cấp tha môn,tùng tối cơ bổn đích đông tây giáo khởi,cáo tố tha môn chẩm dạng chức võng tối dung dịch bộ tróc đáo ngư,chẩm dạng hoa thuyền tối bất hội kinh động ngư,chẩm dạng hạ võng tối dung dịch thỉnh ngư nhập ?。Tha môn trưởng đại liễu,ngã hựu giáo tha môn chẩm dạng thức triều tịch,biện ngư tấn。。。Phàm thị ngã trường niên tân tân khổ khổ tổng kết xuất lai đích kinh nghiệm,ngã đô hào vô bảo lưu địa truyền thụ cấp liễu tha môn,khả tha môn đích bộ ngư kĩ thuật cánh nhiên cản bất thượng kĩ thuật bỉ ngã sai đích ngư dân đích nhi tử!”

4.     
, :“  ?”

  Yī wèi lù rén tīng le tā de sù shuō hòu,wèn: “nǐ yī zhí shǒu bǎ shǒu dì jiào tā men má?”
  Nhất vị lộ nhân thính liễu tha đích tố thuyết hậu,vấn: “nâm nhất trực thủ bả thủ địa giáo tha môn mạ?”

5.   “ 
, , 。”

  “Shì de,wèi le ràng tā men dé dào yī liú de bǔ yú jì shù,wǒ jiào de hěn zǐ xì hěn nài xīn。”
  “Tự đích,vi liễu nhượng tha môn đắc đáo nhất lưu đích bộ ngư kĩ thuật,ngã giáo đắc ngận tử tế ngận nại tâm。”

6.    “ 
 ?”

  “Tā men yī zhí gēn suí zhe nǐ má?”
  “Tha môn nhất trực cân tùy trước nâm mạ?”

7.    “ 
, , 。”

  “Shì de,wèi le ràng tā men shǎo zǒu wān lù,wǒ yī zhí ràng tā men gēn zhe wǒ xué。”
  “Tự đích,vi liễu nhượng tha môn thiểu tẩu loan lộ,ngã nhất trực nhượng tha môn cân trước ngã học。”

8.     
:“ , 。 , , , , 使 !”

  Lù rén shuō: “zhè yàng shuō lái,nǐ de cuò wù jiù hěn míng xiǎn le。Nǐ zhǐ chuán shòu gěi le tā men jì shù,què méi chuán shòu gěi tā men jiào xun,duì yú cái néng lái shuō,méi yǒu jiào xun méi yǒu jīng yàn yī yàng,dōu bù néng shǐ rén chéng dà qì!”
  Lộ nhân thuyết: “giá dạng thuyết lai,nâm đích thác ngộ tựu ngận minh hiển liễu。Nâm chỉ truyền thụ cấp liễu tha môn kĩ thuật,khước một truyền thụ cấp tha môn giáo huấn,đối vu tài năng lai thuyết,một hữu giáo huấn dữ một hữu kinh nghiệm nhất dạng,đô bất năng sử nhân thành đại khí!” 

 

 八、 鱼王的儿子


 有个渔人有着一流的捕鱼技术,被人们尊称为‘渔王’。然而‘渔王’年老的时候非常苦恼,因为他的三个儿子的渔技都很平庸。
 于是个经常向人诉说心中的苦恼:“我真不明白,我捕鱼的技术这么好,我的儿子们为什么这么差?我从他们懂事起就传授捕鱼技术给他们,从最基本的东西教起,告诉他们怎样织网最容易捕捉到鱼,怎样划船最不会惊动鱼,怎样下网最容易请鱼入瓮。他们长大了,我又教他们怎样识潮汐,辨鱼汛。。。凡是我长年辛辛苦苦总结出来的经验,我都毫无保留地传授给了他们,可他们的捕鱼技术竟然赶不上技术比我差的渔民的儿子!”
  一位路人听了他的诉说后,问:“你一直手把手地教他们吗?”
 “是的,为了让他们得到一流的捕鱼技术,我教得很仔细很耐心。”
   “他们一直跟随着你吗?”
   “是的,为了让他们少走弯路,我一直让他们跟着我学。”
  路人说:“这样说来,你的错误就很明显了。你只传授给了他们技术,却没传授给他们教训,对于才能来说,没有教训与没有经验一样,都不能使人成大器!”

 

 

Chuyện về các người con của lão vua cá (dịch lấy ý, dùng kể chuyện thư giãn trong lớp)

 

Trong vùng có một ngư dân có trong tay kỹ thuật bắt cá thần sầu, nhất hạng, ông được nhiều người xưng cho danh hiệu là "vua cá", chỉ có điều khi về già vua cá rất khổ tâm, vi sao? vì cả 3 đứa con của vua cá đều chỉ là người bắt cá rất bình thường.

 

Ông thường đem chuyện phiền lòng than với mọi người: "Tôi thật không thể hiểu nổi, tại sao tay nghề bắt cá của tôi tốt như vậy mà bọn con tôi thì lại kém quá? Tôi hết lòng truyền dạy bọn nhỏ kỹ thuật bắt cá từ khi bọn nó mới bắt đầu biết chuyện, dạy từ căn bản lên, dạy cách đan lưới sao để bắt được nhiều cá nhất, dạy cách chèo thuyền sao không đánh động đến đàn cá, dạy cách ném lưới để tóm được nhiều cá nhất. Rồi khi bọn nhỏ lớn lên, tôi chỉ dạy cách nhận biết con nước, thủy triều, cách tìm ra tín hiệu của đàn cá... Phàm những kinh nghiệm lâu ngày mà bản thân tôi biết được tôi cũng đều tỉ mĩ truyền lại cho các con, không dấu giếm điều gì cả, vậy mà không hiểu sao kỷ năng bắt cá của các con tôi vẫn thua các đứa con của các ngư dân bình thường khác. Thật không hiểu nỗi???"

 

Có một vị khách qua đường nghe được câu chuyện của ông, bèn hỏi ông: "Có phải lúc nào ông cũng nắm tay chỉ việc cho các con ông không?"

 

- "Phải, vì muốn bọn nhỏ có được tay nghề bắt cá số một giống như tôi, tôi rất chịu khó, rất tỉ mĩ cầm tay chỉ việc cho từng đứa"

 

- "Và các con ông vẫn luôn nghe và làm theo lời chỉ dạy của ông chớ?"

 

- "Phải, để bọn nhỏ không phải đi vòng vo mất thời gian, tốn công hao sức, tôi luôn giữ bọn nhỏ luôn theo sát bên mình để chỉ dạy"

 

Người khách qua đường điềm tĩnh nói: "Nếu đúng như vậy, ông đã bị một sai lầm rất lớn. Ông nắm tay truyền dạy lại thứ kỹ thuật mà ông đã phải tốn nhiều năm tháng ông mới có, làm vậy không phải là ông đã 'giáo huấn' cho các con ông. Với con người chính sự giáo huấn mới sẽ làm cho người đó tự có được kinh nghiệm của chính bản thân, chỉ có giáo huấn mới làm phát triển được tài năng của con người, không được giáo huấn con người ta sẽ không thể có thành công được, không thể trưởng thành được."

 

Câu nói của ông khách qua đường được hiểu là: "kỷ năng bắt cá của vua cá cũng giống như tiền bạc mà trong đời bằng tài năng ông đã kiếm được rất nhiều, ông có thể truyền lại cho các con ông thứ tiền bạc đó, nhưng làm vậy không có nghĩa là các con ông sẽ biết được cách thức kỷ năng để kiếm được ra nhiều tiền giỏi như ông. Chỉ có sự giáo huấn, giáo huấn mới dạy cho các con ông phương cách tự phát triển tài năng mà thôi, tự biết cách kiếm ra tiền mà thôi". Đọc bài viết này, Bạn có ngộ ra được hai chữ 'giáo huấn'  教训 không?  

 

 

 

 

 

Trình tự mở bàn phím gõ chữ Hoa trong Windows 7

 

Bạn làm theo trình tự sau:

 

Bước 1: Bạn click chuột ở nút Start của Windows, nó thường nằm ở góc dưới bên trái. Bạn sẽ thấy mở ra cửa sổ như hình sau. Ở cửa sổ này Bạn chọn mục Control Panel để xác lập một số chức năng dùng điều khiển máy tính của Bạn.

 

 

Bước 2: Khi chọn Control Panel Bạn sẽ thấy bung ra cửa sổ như hình sau. Ở cửa sổ này Bạn có thể làm các công việc mà nó liệt kê ra. Dĩ nhiên, Bạn sẽ chọn mục có liên quan đến vấn đề ngôn ngữ, đó là mục: Clock, Languages and Region.

 

 

 

 

Bước 3: Đến đây Bạn lại thấy hiện ra một cửa sổ nữa, nó đã cho tách ra thành 3 mục riêng biệt, yêu cầu của Bạn là vấn đề ngôn ngữ vùng, nên Bạn lại chọn tiếp mục: Region and Language

 

 

 

Bước 4: Bây giờ là cửa sổ Region and Language, ở cửa sổ này có nhiều thẻ, Bạn chọn thẻ Keyboards and Languages, và rồi chọn mục Change Keyboards.

 

 

 

 

 Bước 5: Lại hiện ra cửa sổ có 3 thẻ, ở đây Bạn chọn mục Add để lấy thêm các kiểu gõ phím tiếng của các nước khác.

 

 

 

Bước 6: Trong bảng liệt kê dưới đây, Bạn thấy Windows 7 hổ trợ rất nhiều kiểu gõ của bàn phím, nhưng với kiểu gõ chữ Hoa thì có rất nhiều trường phái. Bạn cứ chọn thử một kiểu nào đó để dùng thử nếu không thích thì xóa và chọn lại. Ở đây Bạn thường thấy có 2 chữ Anh, đó là chữ Simplified, nghĩa là cách gõ phím theo chữ Hoa giản thể. Chữ Traditional là cách gõ chữ Hoa theo dạng chữ phồn thể. Ngoài ra Bạn còn thấy ghi tên vùng, nào là Taiwan, Hong Kong, Singapore...Đó là cách gõ chữ Hoa theo tính địa phương.

 

 

 

Làm đến đây, sau khi Bạn Apply xong, xem như Bạn đã chọn một kiểu gõ chữ Hoa trên máy tính của Bạn, cách gõ theo dạng phiên âm, sau này không thích, hay thấy có chương trình gõ khác hay hơn thì xóa và chọn lại.

 

 

 

 

 

 

 

Với Windows XP thì sao?

 

 

Với Windows XP, nói chung cách mở bàn phiếm dùng gõ chữ Hoa cũng làm theo các bước tương tự như trình bày trên, Bạn có thể click chuột vào dòng sau:

 

Hướng dẫn cài bàn phím gõ chữ Hoa trên Windows XP

 

 

Vào trang Web này xem phần hướng dẫn cách mở bàn phiếm gõ chữ Hoa theo âm Quan Thoại trong Windows XP.

 

 

Ghi chú: Nhắn Bạn, đa số các máy cài Windows XP của chúng ta thường lúc đầu cài Win, chúng ta không cài trọn bộ, do đó khi muốn mở thêm chức năng gõ phím cho chữ Hoa, thì do trong máy chưa có file hổ trợ, nên trong quá trình cài Windows, máy sẽ yêu cầu Bạn đưa đĩa cài Win hệ thống vào. Vậy trước khi muốn mở bàn phím chữ Hoa, Bạn phải có đĩa cài hệ thống Windows bên cạnh nếu không không thể mở được bàn phím gõ chữ Hoa.

 

 

 

Nói thêm cho rõ hơn 

 

Thật ra nếu Bạn thường xuyên làm công việc có liên quan đến chữ Hoa, như làm montage các trang báo, tạo trang quảng cáo, làm danh thiếp ở Chợ Lớn cho người Hoa, soạn chữ, viết sách văn học Hoa Việt, truy tìm tư liệu kỹ thuật mở rộng trên các trang Web tiếng Hoa... thì Bạn nên cài bàn phím gõ chữ Hoa, vì như vậy lúc nào Bạn cũng gõ được chữ Hoa mà không cần có mạng hay không. 

 

Trường hợp máy tính của Bạn thường xuyên có mạng (online), hay Bạn ra các điểm cho thuê bao Internet thì Bạn không phải cài bàn phím gõ chữ Hoa làm gì cho phiền phức, vì sao? Vì trên mạng luôn có vô số các trang Web có chức năng gõ chữ Hoa giản đơn rất dễ dùng. Bạn thử dùng từ khóa 网上中文输入法, "wangshang zhongwen shurefa" Bạn sẽ tìm được rất nhiều rất nhiều các trang Web tạo điều kiện cho Bạn gõ chữ Hoa. Sau đây tôi chọn nhanh một trang Web và hướng dẫn Bạn cách dùng trang Web này để gõ chữ Hoa.

 

 

 

Bạn click chuột vào đây để vào trang Web này

 

 

 

 

 

Bạn click chuột vào đây để vào trang Web này

 

 

Thị phạm: Một ứng dụng.

 

Có nhiều Bạn muốn học biết nhiều từ chữ Hoa, theo tôi Bạn đừng tìm học thuộc lòng từng từ một, làm vậy Bạn phải nhớ lắc nhắc rất nhiều từ chỉ tổ mệt cho bộ óc tàu hủ đáng thương của Bạn. Lúc đó khi vận dụng Bạn phải tìm lấy ra rất chậm và cũng dễ quên, vậy thì sao? Bạn nên học từ trong các nhóm từ, như học các từ trong các câu thành ngữ chẳng hạn, cách học này giúp Bạn nắm được nghĩa mà còn nhớ được nhiều từ và nhớ rất lâu, nhiều khi buột miệng còn nói ra nhiều câu thành ngữ nghe rất "cao siêu, lý thú" nữa.

 

 

Cách làm: Bắt đầu Bạn mở một trình cho gõ chữ Hoa trên mạng, và gõ vào đó các ký tự phiên âm tiếng Quan Thoại như sau "zhonguo chengyu" 中国成语 <Trung Quốc thành ngữ>, cắt chữ này dán vào ô Google Search, nhấn phím Enter, Bạn sẽ thấy hiện ra rất nhiều rất nhiều các trang Web có liên quan đến thành ngữ tiếng Trung. Tôi chọn ra một trang để làm thị phạm, trang Web này là:

 

 

Bạn click vào dòng này để vào trang Web sưu tầm các thành ngữ Trung Quốc. 

 

 

Trong trang Web này tôi dùng chức năng cắt và dán, chọn lấy các thành ngữ tôi muốn và mở trang Web sau đây dùng để cho biên dịch ra chữ Hán Việt có kèm theo âm đọc tiếng Quan Thoại.

 

Bạn click vào dòng này để mở trang Web dùng dịch chữ Hoa ra bản Hán Việt có thêm phần phiên âm. 

 

 

Sau khi dịch xong, tôi xử lý lại văn bản này, bỏ đi các phần trùng lắp, sắp xếp lại bài văn và có kết quả như sau:

 

 

 

1. ,   Yī zhāo bèi shé yǎo.
Nhất triêu bị xà giảo,thập niên phạ thảo thằng

Once bitten, twice shy.

2.  
,   Yī yán jì chū.
Nhất ngôn ký xuất,tứ mã nan truy

A word spoken is past recalling.

3. 
   Yī jiàn zhong qíng

Nhất kiến chung tình

to fall in love at first sight

4.
 /   Yī jiàn shuāng diao /yī jǔ liǎng dé .
Nhất tiến song điêu /nhất cử lưỡng đắc

Kill two birds with one stone.

5.
 Yī cùn guāng yīn yī cùn jīn .
Nhất thốn quang âm nhất thốn kim

Time is money.

6.
  Yī shī zú chéng qiān gǔ hèn .
Nhất thất túc thành thiên cổ hận

The error committed on impulse may turn out to be the sorrow of a whole life.

7.  
  Yī jiang gōng míng wàn gǔ kū .
Nhất tương công danh vạn cổ khô

What millions died that Caesar might be great.

8.
,   Yī nián zhī jì zài yú chūn,yī rì zhī jì zài yú chén .
Nhất niên chi kế tại ư xuân,nhất nhật chi kế tại ư thần

Plan your year in spring and your day at dawn.

9.
  Yī rén nán chèn bǎi rén yì .
Nhất nhân nan xứng bách nhân ý

You cannot please everyone.

10.
  Yī qì hē chéng .
Nhất khí kha thành

Never make two bites of a cherry.

11. 
   Yī bái zhē sān chǒu .
Nhất bạch già tam sửu

A white complexion is powerful enough to hide seven faults.

12. 
   Yī zhī bàn jiě .
Nhất tri bán giải

A little knowledge is a dangerous thing.

13.
  Yī xīn yī yì .
Nhất tâm nhất ý

John is a person who always works with undivided attention.

14.
  Yī qiū zhī hé .
Nhất khâu chi hạc

These people are cut from the same cloth./are tarred with the same brush.

15.
  Yī mù liǎo rán .
Nhất mục liễu nhiên

His words just leapt to the eye. Do you need me to explain it?

16.  
  Yī fān fēng shùn .
Nhất phàm phong thuận

His business has gone off without a hitch.

17.
  Yī kè qiān jīn .
Nhất khắc thiên kim

You have to make good use of time. After all, every time counts.

18.
  Yī shì wú chéng .
Nhất sự vô thành

I am happy to know that all have ended in smoke about him.

19.
  Yī bài tú dì .
Nhất bại đồ địa

The outcome of the election just bit the dust.

20.
  Yī zhēn jiàn xiě .
Nhất châm kiến huyết

His comment on the current affairs always hits the right nail on the head.

21.
  Yī qīng èr chǔ .
Nhất thanh nhị sở

The accounts don 't seem to be as clear as crystal.

22.
  Yī yì gū xíng .
Nhất ý cô hành

That boy is always going her own way. He won 't listen to his parents ' advice.

23.
  Yī luò qiān zhàng .
Nhất lạc thiên trượng

My son 's schoolwork has gone to pot. He really lets me down.

24.
  Yī míng jīng rén.
Nhất minh kinh nhân

His performance at school really comes as a bombshell.

25.
  Yī nuò qiān jīn .
Nhất nặc thiên kim

He never goes back on his word. He is as good as his word.

26.
  Yī shí xīng qǐ .
Nhất thời hưng khởi

Don 't always do things by fits and snatches.

27.
  Yī cù kě jí .
Nhất xúc khả cập

You should know that it is impossible to make it at one stroke.

28.
  Yī chóu mò zhǎn .
Nhất trù mạc triển

I really have no idea what to do. Now I am at my wit 's end.

29.
  Yī lǎn wú yí .
Nhất lãm vô di

If you stand here looking down at the city. The wonderful scene will be in full view.

30.
  Yī qiào bù tōng .
Nhất khiếu bất thông

What you said is all Greek to me.

31.