CHI TIẾT CHỦ ĐỀ
Hướng dẫn Bạn: Tự học sửa chữa các máy điện thoại di động

 

 

 


  

Bài viết vốn viết bằng chữ Việt, như do máy dịch chuyển ngữ hoạt động sai, nên một phần bài viết bị dịch lầm ra chữ Anh không chính xác. Chúng tôi đang chỉnh lý và soạn lại bằng chữ Việt để các Bạn tiện đọc. Mong Bạn thông cảm, và tiếp tục vào xem. (VKH)

 

 

Dẫn nhập

 

Chúng ta đều biết, điện thoại di động hiện nay là một công cụ giao tiếp rất phổ biến, nó  ngày  một đổi mới, chức năng của máy càng ngày càng nhiều hơn. Vậy có cách nào có thể  sửa chữa được tất cả các máy cell phone này không? Theo chúng tôi là có, đó chính là một phần nội dung  của bài viết này.


Bài viết này dùng cho các Bạn thợ trung cấp (ở Level 3/5), các Bạn thành nghề nhưng ít qua trường lớp, do vậy ngôn từ bình dân dễ hiểu, không cao siêu bác học. Để bài viết linh động hơn, các ý tưởng sẽ được viết dưới dạng các câu hỏi và đáp. Trong mỗi câu hỏi đáp sẽ trình bày một khía cạnh nhỏ của vấn đề lớn để Bạn dễ tiếp thu dễ nhớ và dễ thực hiện. Mong với cách trình bày như vậy, bài viết sẽ hữu ích với Bạn. Người soạn, giáo viên dạy nghề: Vương Khánh Hưng.

 

 

 

 

Có Bạn hỏi: Để sửa chữa một máy điện thoại hư, chúng ta cần những điều kiện gì?

 

Trả lời: Điều kiện cần là Bạn phải có tính kiên nhẫn, thận trọng và phải có đủ đồ nghề và  còn phải được trang bị đủ kiến thức chuyên môn về ngành này.

 

Một thí dụ: Máy cell phone Nokia 7610, hư ở mạch nạp pin, vậy Bạn sẽ sửa chữa hư hỏng này ra sao?

 

Tôi nghĩa trước hết trong đầu Bạn phải có sơ đồ mạch điện như hình sau, nếu không Bạn có thể tìm tư liệu này từ tài liệu cung cấp của hãng (Bạn xem hình).

 

 

Bạn biết, hầu như tất cả các máy điện thoại di động đều dùng loại pin  charge (pin nạp). Và sơ đồ mạch nạp lại nguồn pin của máy Nokia 7610 cho thấy.

 

* Cầu chì F130 (2A),dùng để bảo vệ mạch khi trong máy có linh kiện bị chạm, khi dòng qáu lớn cầu chỉ sẽ đứt và cắt dòng nạp.

.

* L130 dùng lọc nhiễu nhiễm trên đường nạp pin.

 

* Diode zener V130 tránh mắc sai cực. Khi mắc sai cực diode sẽ dẫn điện mạnh tạo dòng lớn và làm đứt cầu chì, nó cũng dùng bảo vệ tránh quá áp.

 

* Tụ C134 (10nF) và tụ C135 (27pF) dùng lọc nhiễu tần cao và nhiễu sóng vô tuyến nhiễm trên đường nạp pin.

 

 

Vậy trước hết Bạn phải dùng Ohm kế để kiểm tra các thành phần linh kiện trên đường nạp pin.  Để tìm thấy các linh kiện này trên bo Bạn có thể dùng sơ đồ định vị vi trí linh kiện của hãng cung cấp (Bạn xem hình).

 

Khi đo Ohm:

 

* Nếu cầu chì đứt sẽ không có dòng nạp cho pin (dĩ nhiên). Bạn thay cầu chì tốt vào. Với cầu chì đứt trước khi thay cầu chì mới vào Bạn cũng nên tự hỏi tại sao cầu chì đứt, và nên tìm đo kỹ trong mạch, tìm xem có linh kiện nào bị chạm hay không?

 

* Cuộn cảm đứt cũng không có dòng nạp lại điện cho pin. Thay cuộn dây tốt, hay tạm thời cho nối tắt cuộn dây này.

 

* Diode zener chạm sẽ làm đứt cầu chi, thay cầu chi và cùng thay luôn diode zener.

 

*  Các tụ lọc bị chạm cũng gây ra ngắn mạch và sẽ làm đứt cầu chì, tìm tụ chạm tháo ra thay tụ mới vào.

 

*  Lỗ Jack cắm dây không ăn, tiếp xúc xấu. Vệ sinh lỗ cắm dây nạp.

 

This is how to check the general approach will be used to check workers damaged the machine. So, when you get a cell phone repair damage, the mechanic, you must see before the circuit structure of the machine, manufacturers usually give us maps and more machines when we account for repair manuals anymore. As usually you should first study and analyze the electrical circuit diagram of the machine.

 

Let's talk about lighting circuit monitors the lifetime of the machine:

 

Noikia Models 6110, the circuit diagram shown below:

 

 

In the life of this machine (Nokia 5110, 6110), who used high-volt pulse to impact on the legs Blight B of transistor V13, V23, and current flow on the foot of C-level flow will lighten the LED (for questions, but song). B feet 2.2K resistors limit current, resistance increased thermal stability and 2.2K resistor on the pin E is the norm for Led. So:

 

* When high-volt pulse occurs, the transistor V13, V23 and Led light conductor.

* When no pulse, the transistor stops the lead and led off.

 

Died Nokia 3310, 8210 ..., lighting circuit monitors and keyboards have improved and the circuit diagram shown below:

 

 

Circuit explained: In the life of this machine (for DCT3), who used the N310 form ic (TN23A, 20 feet). This is used exclusively for ic:

 

* Illuminated screen and keyboard.

* Speaking alarm bells.

* Supply lines for a small motor eccentric shaft to the vibrating alert.

 

In the LED lighting, we find:

 

* Led control around the screen into the legs of 7, 8 mounted on the legs of the series resistors (R310, 12K), the resistance of these lines get larger for stronger Led, Led will be brighter, the flow on pin 9 for the LED lighting display. Led to the keyboard, the LED control pulses into the 15 feet, 14 feet of line to add resistors (R311, 10K), the resistance of this line to get greater strength for Led, Led will light more than , flow 13 feet out on the LED used for lighting the keyboard.

 

To determine the location and shape of these components, you use the following figures:

 

 

To newer ones, such as the Nokia 7610 (DCT4 Models), people use more color screen, which should have led backlight is white and super bright LED level pressure pins, each pin Led generally voltage of about 3V, so that circuit current level for the LED lighting has also improved. Circuit diagram shown below:

 

 

 

Circuit explained: On the screen is 4 white LED in series so it would be fenced 12V pressure, the pressure is higher than the voltage of the battery (The machine used cell phone battery 4V), it should be vascular pressure increase creates higher voltage level to 12V Led. Here we use specialized ic D400, it is an oscillator ic pulse generator, pulse frequency taken as the value of capacitor C404 (47pF) mounted on the legs of 7 . Pulse on the second leg to stimulate inductors L401, L401 impulse response generated to overlap with the levels of staff resources will be high, people use diode V402 adapter to generate shaped pulses of high boundary line DC 14.5 V, filter capacitor C406, C407 to stabilize the voltage level for super-bright white LED. This level of pressure to the pin anode of the LED through the legs of the pin 12 of the X401, pin number 13 is the cathode of the LED pin will take lines from street masse through resistor R409 (33), the signal on the resistor is also into the 5 feet to create adverse effects of feedback used to stabilize the current through the LED.

 

IC D400 work with 6 pin connector and pin numbers masse a source connected to the positive, ie the anode of the battery, it uses the low pressure off the legs of 8 to open the Led. Led to the line for, ic playback control command Dlight at low pressures, the transistor V401 locked to the island phase, the high volt appears on pin 8 will open the line for power supply for LED backlight color displays, people can also use the PWM pulse width modulation to the various levels of brightness for the LED lighting display.

 

Of course in practice, you must find the real parts corresponding to this diagram, you use the following figures (the airline also provides for us).

 

 

Through the presentation, do you want to edit a cell phone to be frugal, that we must make the circuit diagrams, snapshots motherboard, locate the component that the manufacturer has give us, and from now on all parts of our presentation will explain in this order.

 

(1) failure phenomenon.

(2) Interpretation of data relating to diseases of the machine.

(3) manipulation was used to repair.

 

 

You may ask: What are the principles of machine operation DCT4 phones, namely Nokia 7610.

 

Answer: When analyzing the operation of a mobile phone (cell phone), we must find the circuit diagram that the manufacturer has provided, and then viewed from the function block to the circuit and of the the components of the machine to understand the principles of operation of the machine parts. At the request of you I will analyze the operation principle of the Nokia 7610 for your reference.

 

First of all documentation related to your Nokia 7610 search online, we have the following two files:

 

 

You try to open the file 7610_rh51-schem.pdf, you'll see it listed all the circuit diagram of the machine (co10 pages), in addition to adding a location, real photographs of the machine. With this data, we easily understand the other 7610 machines.

 

On page 9 / 10, we have photographs of real machines, cell phones DCT4 life, Nokia 7610

 

 

On page 10/10 we have to locate the components of the machine (you see picture).

 

 

Can say with the material, find the components corresponding to the circuit diagram has been much easier. You think if there are no photographs of this, on a printed circuit boards with components chic chi-ti-li, we are very hard to know what you want, right?

 

Now comes to functional blocks. Nokia 7610 is divided into 10 blocks, the blocks will be used as follows:

 

(1) Bloc computer with IC UPP ( Universal Phone Processor) D370. This is all part controls the operation of the machine. It runs the programs already in memory, Flash memory IC here for D460 (8Mx16 memory capacity), D461 Flash (4Mx16 memory capacity) and D461 ic SDRAM (8Mx16 memory capacity). D370 also communicate via memory card and use the N310 ic socket X311. Also D370 also connected to tube recording (camera) through the socket X420. It is supported with ic N230 power supply. UPP ic can say that the brain of the machine, where the complexity is very high, if not absolutely necessary, you do not touch the block machine.

 

 

 

 

 

(2) The ic remember: You know the computer block UPP ( Universal Phone Processor) is the command processing apparatus, it operated under the program or programs or commands (known as the software) is already in the memory ic. Here, memory is the ic Flash program D460, D461. When working memory mediated UPP need, here is the D461 SDRAM. Also SIM card is a small memory card, to enhance memory, the machine also uses extended memory card MM (Multi Media Card).

 

 

 

 

(3) Source Control Block: With ic UEME (Enhanced Universal Energy Management) D250, which is integrated ic CCONT blocks and blocks of life COBBA DCT3 machine, so in addition to multiple sources of control sugar VR1A, VR2, VR3, VR4, VR5, VR6, VR7, it also handled the audio signal (Formerly COBBA by volume). To a great voice, machines N607 ic amplifier. Adding extra circuitry, the circuit connecting the SIM card, the clock oscillator with quartz 32768Hz. Button switches located in this block.

 

 

 

 

(4) controls the communication block: This block operation of the machines connected via USB (Universal Serial Bus) and the Bluetooth radio. Ic D440 used USB connection (KAEDE_V1.0), ic D190 using Bluetooth (BC02 ROM).

 

 

 

 

 

(5) Volume control communication with a memory card: People use ic N310 (LP3928TLX) to make the connection between memory cards and PC Card MM, remember that extend the capabilities of the Nokia 7610 work with external memory.

 

 

 

 

 

(6) Volume audio signal processing: Using the audio signal processing, voice. It creates the connection between the microphone and earphone, and use the N607 ic amplifier (LM4890) to supply the signal for loud speakers.

 

 

 

 

(7) Block UI (User Interface), controls the communication between machines and users: Block UI used to create communication between people and machines. Here we have several filters, such as Z400, Z401, Z402, it has connections X400, X401, D400 using ic increase pressure.

 

 

 

 

(8) Volume control USB (Universal Serial Bus): Using D440 ic (KAEDE_V1.0) provides USB interface format.

 

 

 

 

(9) blocks RF waves: Make connections via radio waves between the RF and radio stations, through which a wireless connection with other cell phone machine. Ic blocks using specialized RF N500 (HELGO85G/86G), RF power ic N700 (RF9250E4.1), working with the floor vibration G501 (26MHz oscillator), and ultra high frequency oscillation floor G500 (WB002 .)

 

 

 

Through the above analysis, you have seen the functional blocks of a cell phone away DCT4 (Digital Core Technology, generation 4), namely the Nokia 7610. It is important for workers when hearing damage phenomena of the machine, must think of the damage that it belongs in part, any block, and circuit diagrams in this area like? determine how fast the components on the motherboard to be able to use the gauge, measure the components of this test. We will continue to analyze the circuit diagram of the Nokia 7610 and thereby understand better how operation of the machine, especially the machinery of life DCT4 group.

 

 

 

You may ask: how to check for power supply circuit of the Nokia 7610.

 

Answer: Power is the energy supply parts to all parts of your work, if the power supply problem, it will be dead, or flickering. Want to fix the basic source for the truth, we need to know:

 

(1) Principle of operation of power supply circuits.

(2) Quickly finding of the circuit components on-board power supply.

(3) Know how to measure the test circuit.

(4) Know how to find parts to replace.

 

First let's talk about the circuit power supply to the machine (you see the circuit diagram).

 

 

 

Analyzing electrical circuit diagrams: Lithium + a 3 pin, the pin connected to the computer via the X131, the use of battery-spoke as follows:

 

* 1 to join the European way of solar power plant.

 

* 2 for the European leg connected to A2 (BSI, Battery Size Indicator) of ic D250, it combines with resistor R252 (100K) to split up into pressure, the pressure to get the resistor built-in battery will let the computer block UPP know the type of battery is used, the way this circuit is protected against over voltage zener diode with the R135.

 

* 3 for connection to the European way of computer masse.

 

For the safety of people still use the battery sensor detects the Zocus (Current Sensor), electric current flows through the sensor will generate a signal, the second resistor limits the line R130 (2.2K), R131 (2.2K) , ic N130 signal into the legs A1, B1, where the amperage would be converted into bits and sending signals about UPP ic computer through the legs CBus Clock, Data CBus legs, UPP ic receiving computer This signal will be known as the status of the battery, short strong case or for whatever reason, the battery was too line for the computer will shut down the machine to keep it safe.

 

Detection circuit of the battery temperature becomes hot R133 (fitted in the machine, at room temperature, it is worth 47K resistor) and resistor R252 (100K), took place on the volt into heat or vacuum R133 A1 (BTemp, Battery Temperature) of ic D250 to be converted into bit format and sent to the computer ic UPP, UPP so hot that the level of the battery. Capacitor C271 (10nF) which uses a noise.

 

VBAT = 4V with sugar source voltage capacitor C133 (33uF) are included in the floor-level voltage is controlled to open and close, that is:

 

* Through the filter with inductor L220, capacitor C220 (1uF) used to stabilize pressure and put her foot on U16 (for the line source VBAT control VR1) of the power supply control IC D250.

 

* Through the filter with inductor L220, capacitor C220 (1uF) used to stabilize pressure and put her foot on R16 (for source control for VBAT line VR2) of the power supply control IC D250.

 

* Through the filter with inductor L221, capacitor C221 (1uF) used to stabilize pressure and put her foot on M18 (for source control for VBAT line VR5) source-level control of ic D250.

 

* Through the filter with inductor L221, capacitor C221 (1uF) used to stabilize pressure and put her foot on R17 (for line level sources to control VR6 VBAT) of power control ic D250.

 

* Through the filter with inductor L222, capacitor C222 (10uF) is used to stabilize pressure and put her foot on M17 (for source control for VBAT line VR3) of the power supply control IC D250.

 

* Through the filter with inductor L222, capacitor C222 (10uF) is used to stabilize pressure, brought on leg N16 (road grant for the controlled source VBAT VR4) of power control ic D250.

 

* Through the filter with inductor L222, capacitor C222 (10uF) is used to stabilize pressure and put her foot on P17 (issued to the source line driver VR7 VBAT) of power supply control IC D250.

 

In short, when you add a battery, contact BSI will tell the computer you are using UPP know what types of batteries? Thermal resistance through R133, UPP computer will know the temperature of the battery and the sensor Zocus, (Z130), the computer will know the current working of the machine. If everything were normal, now you click a person, UPP ic computer will open the machine to run the program.

 

The following photographs will show us how to measure the test power supply of the Nokia 7610.

 

 

Here are shortcuts to open the machine according to the principle of the software (you see picture):

 

 

The figure shows that, when you press the S420, legs U4 (PWRONX) for connection of D250 ic masse, sign this file to run a boot program located in D250 ic. It checks the connection, if everything is normal it will open the machine to run the program in Flash memory ic.

 

If the machine is operating, you press S420 (long enough), as of this U4 pin (PWRONX) for connecting masse, this is a warning sign off. IC computer will run off.

 

Sequence circuit drives a source investigation:

 

(1) Check the ignition key S420 with Ohm Design. Check resistor R428 (1K), if there is no broken circuit do?

(2) Check the contacts of X131 (3 pin connector), see the foot of a circuit without soldering?

(3) Check the sensor probe Z130 (Zocus), if there is no circuit or off?

(4) Check the current limit resistors R130, R131, see them?

(5) Check the switch ic A / D N130, transfer line to send bit bit form the UPP ic computer.

(6) Check the filter coils L220, L221, L222, a definitive view as open circuit?

(7) Check the filter capacitors C133, C220, C221, C222, or if there was severe corrosion has not been touched?

 

Experiences: Through this exercise, you remember the principle of the machine shut off all cell phones DCT4 Models are often quite similar, if you keep your mind on an analysis of samples can easily be modified to be similar on many machines.

 

 

 You may ask: Why say that the other players said they did not hear the other side?

 

Answer: The problem says the plant will be through the microphone, that microphone and damage issues will be heard through headphones or speakers. So let's first focus of this analysis the two circuits. circuit microphone and headphone circuits.

 

Microphone circuit: said voice signal into the microphone, will be converted into bit format and is treated with ic machine, the bit is attached to the sample frame (Frame) and modulated onto the RF carrier to send to the station. Microphone circuit diagram shown below:

 

 

Principle of operation of the microphone circuit (The machines often use a cell phone microphone capacitance, compact and moths) as follows: IC D250 volt output polarization on the foot of N3 (MICB1, Microphone Bias 1), the volt is through the filter circuit with R604 (470) and capacitor C605 (10uF) to generate polarized current flows through the microphone. Masse from the street line polarity flows through resistor R608 (1K) and R607 (1K), this was the signal taking two resistors. Voice signals in the form of balance in the leg would K3 (MIC1P) and K1 (MIC1N), resistor R605 (2.2K) and R606 (2.2K) resistor is 2 minutes to reduce distortion correction, C607 (33nF) and C606 (33nF) capacitor is contacted. Resistor R602 (1K), R603 (1K) and capacitor C604 (22pF) for radio noise filter to the pipeline said infection. In short, when you speak into the microphone, the resistors R608, R607 appears as balanced signal, this signal through the capacitor contacts into the foot K3, K1. In D250 signal will be amplified and then put into the circuit to convert the format bit, and then to put in the template for the preparation and finally to the RF carrier wave to be sent to the station (near the machine).

 

Want to turn off the microphone in the machine, the D250 will be placed on the vacuum polarization volt N3 (MICB1) down to 0V. Also on the second leg reclining on K1, K3. It also created three other couples on foot reclining on L1 (MIC2P), L2 (MIC2N), N1 feet (MICB2) used for the microphone 2 volt bias. M3 feet (MIC3P), leg L3 (MIC3N) and legs M1 (MIC3PR), legs M3 (MIC3NR) for leaning into the microphone 3.

 

2 reclining on the microphone 2 can be used for the wireless microphone headset, and two leaning into the microphone 3 can be used for the said pipe rack for the car.

 

Sequence circuit drives a microphone check:

 

(1) Check the microphone, if it is not broken?

(2) Check the next two points, creating bound to the microphone.

(3) Check the polarity volt supply circuit with resistors R604, if it is not broken, or capacitor C605, if it does not touch?

(4) Check the level 2 electrical resistance and polarization resistance as well as two signals to get R607 and R608.

(5) Kiểm tra 2 áp trở dùng để báo vệ tránh xung qua áp R610, R609.

(6) Kiểm tra các tụ liên lạc C606, C607 xem nó có hở mạch không?

 

Tóm lại, khi Bạn nói vào microphone, thì trên 2 điện trở R607, R608 phải có tín hiệu và tín hiệu này phải đến được chân K3, K1. Nếu điều này không xẩy ra là bên máy Bạn nói bên kia sẽ không nghe được, mắc dù bên kia nói máy Bạn vẫn nghe bình thường.

 

Mạch điện ống nghe:

 .

 

Nguyên lý vận hành của mạch điện ống nghe như sau: Tín hiệu âm thoại dạng số (dạng bit), sau khi được hoàn nguyên trả lại dạng analog, sẽ cho xuất ra trên chân T2 (EarP) và H3 (EarN), tín hiệu này sẽ đến ống nghe B611. Trên đường tín hiệu người ta đặt mạch lọc nhiễu vô tuyến với cuộn cảm L613 và các tụ nhỏ như C623 (22pF), C625 (22pF), C626 (22pF). Và cũng để tránh xung nhiễu biên cao xuất hiện ở chổ kết nối với ống nghe, người ta dùng các áp trở R618, R619 để cắt biên.

 

Ngoài ra tín hiệu âm thanh còn cho ra trên các chân E2 (PAoutP) và F3 (PAoutN), tín hiệu cho qua các tụ liên lạc với C611 (33nF), C612 (33nF) và các điển trở giảm iên R611 (22K), R612 (22K) và vào chân +IN và -IN của ic công suất N607. Nguyên lý làm việc của ic N607 như sau: Tín hiệu vào trên chân +IN, sau khi được khuếch đại cho ra trên chân Vo1, Vo2 và đến Loa B610. Ở đây người ta đặt mạch lọc với các cuộn cảm L640, L641 và các tụ điện C618 (1nF), C620 (1nF). Tín hiệu cho hồi tiếp nghịch về chân -IN qua điện trở định độ lợi R614 (27K) và tụ dập biên tần cao C615 (560pF). Trên chân Bypass gắn tụ lọc C614 (1uF) để ổn định điện áp phân cực. Điện trở R613 (22K) dùng lấy áp phân cực cho chân +IN, nhờ vậy mức áp DC trên ngả ra trên chân Vo1, Vo2 bằng nhau cho phép gắn thẳng loa trên 2 chân này mà không phải dùng tụ ngả ra. Chân Shutdown dùng để tắt mở ic công suất âm tần N607.

 

Ghi nhận: IC N607 có mã số LM4890, đây là ic công suất âm tần rất nhỏ, có công suất 1Watt, hiện rất thông dụng trong các cell phone. Tư liệu tham khảo của ic LM4890 như hình sau.

 

Trong ic LM4890 có 2 tầng khuếch đại công suất. Tín hiệu đưa vào chân đảo của tầng 1, và sau khi được khuếch đại cho ra ở chân -Vout1, ở đây người ta dùng 2 điện trở 20K-20K để lấy tín hiệu đưa vào chân đảo của tầng 2, sau khi được khuếch đại cho ra trên chân +Vout2. Với mức áp phân cực cấp cho chân +IN của tầng 1, mức áp DC trên 2 ngả ra sẽ bằng nhau, điều này cho phép mắc thẳng Loa vào 2 chân này. Để có chất lượng âm thanh nghe tốt hơn, người ta dùng mạch hồi tiếp nghịch qua điện trở RF. Chân Shutdown Control có tác dụng tắt mở ic LM4890. Khi ở trạng thái tắt ic ăn dòng rất ít. Công suất của ic có thể đến 1Watt, khá phù hợp cho các cell phone hay các thiết bị nghe nhạc cầm tay gọn nhỏ.

 

 

 

Có Bạn hỏi: Cách sửa chữa camera của máy Nokia 7610.

 

Trả lời: Camera là thiết bị ghi hình, nó là một khối mạch gồm có một phim điện tử rất nhỏ  trên đó có nhiều ảnh điểm được tạo ra từ các tụ điện CMOS sắp theo ma trận ngang dọc. Hình ảnh sẽ được cho hội tụ trên mặt phim, và  cường độ tia sáng sẽ tác kích vào các ảnh điểm làm mất một số hạt điện tử (giống như cho nạp điện vào các tụ điện), một mạch quét sẽ xác định số điện tử bị mất trên các ảnh điểm dạng tụ điện và các dữ liệu này được cho đổi ra dạng điện áp và rồi dùng một ic cho xử lý các tín hiệu hình này, nó sẽ được chuyển ra dạng bit và sắp xếp theo dạng  hàng (Line) và khuôn (Frame). Tín hiệu hình của camera sẽ gửi vào khối máy tính UPP để được xử lý và cho hiện ra trên màn hình màu LCD hay lưu trữ vào các bộ nhớ.

 

 

Hình vẽ cho thấy sự kết nối giữa ống ghi hình Camera và các khối mạch. Camera kết nối với khối máy tính TIKU để xử lý tín hiệu hình và kết nối với khối nguồn UEME để được cấp điện.

 

Các lệnh điều khiển dùng đường kết nối SDA và SCL, ở đây có điện trở treo áp 4.7K.

 

Các tín hiệu hình dùng các đường kết nối CCP(0) cho dữ liệu DataP, CCP(1) cho dữ liệu DataN, CCP(2) cho xung nhịp ClockP, CCP(3) cho xung nhịp ClockN.

 

Do trong Camera có 2 khối mạch điện, với mạch điện xử lý tín hiệu dạng Analog, nó được cấp nguồn VANA và với mạch điện xử lý tín hiệu dạng bit, nó được cấp nguồn VDIG. Nói chung ở trạng thái chờ, đầu Camera ăn dòng rất ít, chỉ khoảng 1mA.

 

Để kiểm tra các phần linh kiện liên quan đến đầu ghi hình Camera, Bạn sẽ dùng sơ đồ sau:

 

 

Cách thử nhanh nhất cho đầu camera là tháo đầu nghi hư trong máy ra và gắn vào một đầu tốt để kiểm tra, chỉ khi thay thử đầu mới mà vẫn không hoạt động, lúc đó Bạn mới tìm các linh kiện trong sơ đồ và dùng Ohm kế để đo kiểm tra. Nhìn chung trong mạch này chỉ có vài điện trở nằm gần D370, nên việc kiểm tra cũng nhanh.

 

 

Có Bạn hỏi: Muốn tự học sửa máy điện thoại di động, học như thế nào để có thể sửa được?

 

Trả lời: Theo chúng tôi, muốn tự học sửa được điện thoại di động, trước hết Bạn phải chú ý đến các đặc tính của môn học này. Điện thoại di động là một thiết bị hiện đại, nó có các đặc điểm sau:

 

* Cấu trúc của máy gọn nhỏ, trong máy dùng các linh kiện nhỏ li ti. Vậy Bạn phải tập luyện tay nghề, luyện khéo tay, luyệt mắt tinh để có thể thao tác trên các bo mạch điện thoại một cách chính xác.

 

* Hãng thường cung cấp nhiều tư liệu liên quan đến máy. Vậy Bạn phải biết tìm và biết sử dụng các tư liệu này. Như biết cách xem sơ đồ mạch điện, biết cách dùng hình định vị để tìm cách linh kiện trên board, biết cách đọc hiểu một số thuật ngữ tiếng Anh (nếu có thể đọc được thuật ngữ tiếng Hoa).

 

* Khởi đầu tự học, nên tìm các máy điện thoại di động đời cũ (như các máy đời DCT3, như Nokia 8210, 3210, 3310...) để làm thực hành, từ từ tự nâng cao tay nghề, nhớ đi từ thấp lên cao, từ dễ đến khó. Học như vậy sẽ ít tốn kém mà có tay nghề vững.

 

* Học phần cứng trước rồi học phần mềm sau. Học khối mạch nền  (BB) trước, rồi học khối sóng  cao tần (RF) sau. Học bộ phận điện thoại trước (Phone), rồi học các đa-ứng-dụng (MM) sau.

 

* Tìm và làm quen với các Bạn cùng nghề để trao đổi kinh nghiệm với nhau, cùng nhau học hỏi để có tiến bộ.

 

Tóm lại, học sao cho khi nhận một máy cell phone hư,  sau khi nghe chủ máy mô tả hiện tượng hư thì trong đầu Bạn như đã nhìn thấy bộ phận có liên hệ đến hiện tượng hư và cùng lúc nghĩ ra giải pháp sửa chữa. Nếu có được kỹ năng này thì có thể nói Bạn đã có thể hành nghề sửa chữa điện thoại di động rồi vậy.

 

 

 

Có Bạn hỏi: Sửa điện thoại di động có cần dùng đến máy hiện sóng không?

 

Trả lời: Máy Oscilloscope còn gọi là máy hiện sóng, nó là công cụ giúp Bạn nhìn thấy tín hiệu trên các đường mạch của máy. Chúng ta biết làm nghề điện tử, nhất là nghề sửa các thiết bị thông tin, như radio, TV, đầu máy, cell phone... Đối tượng chính của chúng ta sẽ chính là tín hiệu. Trên bo mạch, tín hiệu chính là sự biến đổi của mức volt trên các đường mạch. Máy hiện sóng sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy các sự biến đổi này, nghĩa là nó giúp chúng ta nhìn thấy tín hiệu xuất hiện trên các đường mạch mà vốn dĩ  nó phải có mặt,  do vậy, máy hiện sóng là một công cụ "cực kỳ cần thiết" đối với người thợ điện tử. Tuy nhiên không phải hư hỏng nào chúng ta cũng phải cần dùng đến máy hiện sóng. Chỉ khi cần dò tìm các tín hiệu trên các đường  mạch, như cần biết dạng sóng, cần biết tần số, cần biết biên độ của các tín hiệu, lúc đó chúng ta mới dùng đến máy hiện sóng. Có nhiều hư hỏng không cần dùng đến máy hiện sóng, chỉ với một máy đo đa năng là cũng có thể sửa được máy.

 

 

 

Có Bạn hỏi: Xin hướng dẫn cách dùng máy hiện sóng để sửa chữa các máy điện thoại di động?

 

Trả lời: Sau đây là phần hướng dẫn cách dùng máy hiện sóng, loại phổ dụng, để nhìn thấy tín hiệu xuất hiện trên các đường mạch của các thiết bị thông tin nói chung, và của cell phone nói riêng. 

 

 

Tìm hiểu cách dùng máy hiện sóng

 

Bạn biết: Máy hiện sóng là một thiết bị chuyên dùng để xem tín hiệu. Chúng ta cũng biết, tất cả các tín hiệu xuất hiện trên các đường mạch đều gồm có 3 thàh phần, đó là:  

 

1. Biên độ, dùng chỉ mức volt cao thấp, mạnh yếu của tín hiệu (Amplitude). 

2. Tần số, dùng chỉ mức nhanh hay chậm của tín hiệu (Frequency).

3. Dạng sóng, dùng chỉ dáng điệu lên xuống của tín hiệu (Wave Form).

 

Chỉ có máy hiện sóng (Oscill-O-scope) cùng một lúc sẽ giúp Bạn có thể nhìn thấy đựợc 3 thành phần của một tín hiệu. Do đó, có thể nói máy hiện sóng là “con mắt thứ ba” của người thợ điện tử. Sau đây là phần hướng dẫn Bạn biết cách dùng máy hiện sóng phổ dụng để xem các tín hiệu trên các đường mạch điện bất kỳ.

 

Giới thiệu cách dùng máy hiện sóng để quan sát các tín hiệu trên mạch.

 

(1) Cấu trúc của máy hiện sóng (Trình bày với sơ đồ khối).

(2) Các nút chỉnh khởi đầu mỗi khi dùng máy hiện sóng.

(3) Giới thiệu công dụng của các nút chỉnh khác.

 

Cách lấy tín hiệu đưa vào máy hiện sóng.

 

+ Cách chọn biên độ tín hiệu.

+ Cách lấy tần số của tín hiệu quét.

+ Vấn đề đồng bộ để giữ tín hiệu “nằm yên không trôi” trên màn hình.

+ Cách tính biên độ của tín hiệu khảo sát đang hiện trên màn hình.

+ Cách tính tần số của tín hiệu khảo sát trên màn hình.        

 

Cấu trúc của một máy hiện sóng.

 

Máy hiện sóng gồm có một màn hình trên có phũ một lớp phát huỳnh quang, trên đó sẽ cho hiện ra một điểm sáng nhỏ, điểm sáng xuất hiện là do một tia điện tử bắn mạnh vào lớp phát huỳnh quang. Tia điện tử luôn cho bay qua hai cặp bản cực, một cặp bản cực đặt nằm ngang sẽ tạo ra điện trường làm lệch tia lên xuống theo chiều dọc (Gọi là bản cực quét dọc, Vertical Sweep) và một cặp bản cực đặt thẳng đứng sẽ làm lệch tia điện tử quét qua lại theo chiều ngang (Gọi là bản cực quét ngang, Horizontal Sweep).

 

Khi quan sát một tín hiệu, Bạn cho tín hiệu vào ở lổ Vertical Input, tín hiệu này sẽ được khuếch đại và nó cấp điện áp tín hiệu cho cặp bản cực nằm ngang, như vậy điểm sáng trên màn hình sẽ di chuyển theo hướng lên xuống theo chiều dọc, và tạo ra một vệt sáng đứng. Cùng lúc này, Bạn cho tín hiệu quét có dạng sóng răng cưa vào mạch khuếch đại ngang, nó tạo ra điện trường trên cặp bản cực đứng dùng để “trãi đều tín hiệu ra theo chiều ngang”, lúc này Bạn sẽ thấy hình ảnh của tín hiệu xuất hiện trên màn hình của máy hiện sóng. Sau đây là sơ đồ khối của máy hiện sóng Model 5020 của TQ.

 

 

Các nút chỉnh khởi đầu.

 

Khi dùng máy hiện sóng, trước hết hãy mở nguồn (Bạn nhấn nút Power) và chờ cho âm cực của đèn hình CRT nóng lên, một lúc sau sẽ cho xuất hiện một điểm sáng trên màn huỳng quang. Bạn hãy dùng các nút chỉnh sau để đưa điểm sáng về nằm ở vị trí trung tâm màn hình.  

 

Nút chỉnh INTEN, Bạn dùng nút chỉnh mức sáng của hình. Mỗi khi xem các tín hiệu có tần số cao, do điểm sáng sẽ phải di chuyển quá nhanh, hình hiện ra sẽ bị mờ, Bạn hãy dùng nút chỉnh này để tăng mức sáng cho tín hiệu.

 

Nút chỉnh FOCUS, Bạn dùng nút chỉnh này để chỉnh độ tiêu tụ của chùm tia điện tử, dùng nút chỉnh này để tạo ra điểm sáng thật tròn và nhỏ, lúc đó hình hiện ra sẽ rất nét.

 

Nút chỉnh Vertical Position , Bạn dùng nút chỉnh này để dời hình lên xuống, Bạn hãy dùng nút chỉnh này đưa hình về nằm ở ngay vạch giữa màn hình.

 

Nút chỉnh Horizontal Position , Bạn dùng nút chỉnh này để dời hình qua lại, Bạn hãy dùng nút chỉnh này để đưa hình vào nằm ở ngay giữa màn hình.

 

Tóm lại, khởi đầu Bạn hãy dùng 4 nút chỉnh INTENSITY, FOCUS, VERTical Position và HORizontal Position để có hình của tín hiệu đủ sáng, đủ nét và cho dời tín hiệu về nằm ở giữa màn hình.

 

Giới thiệu công dụng của các nút chỉnh khác.

 

 

 

Trên màn hình các máy hiện sóng luôn có nhiều nút chỉnh, ở tầng khuếch đại dọc (Vertical Sweep), Bạn thấy có các nút chỉnh sau:

 

Vertical Gain, nút chỉnh dùng tăng giảm chiều cao của tín hiệu. Ở máy hiện sóng này, nút vặn có vành lớn ở vòng ngoài dùng chọn chiều cao theo cấp tỉ lệ (quay qua phải Bạn thấy biên độ tín hiệu tăng lên gấp đôi, quay qua trái, biên độ tín hiệu sẽ giảm một nửa). Nút chỉnh vành nhỏ đặt bên trong dùng chỉnh biên độ dọc theo dạng thay đổi liên tục.

 

Dùng hai nút chỉnh này, Bạn hãy điều chỉnh sao cho biên độ của hình tín hiệu chiếm khoảng 8/10 chiều cao của màn hình là dễ xem nhất.

 

Tín hiệu đưa vào mạch quét dọc ở lỗ Vertical Input, nằm ngay bên trên lổ Input này có một thanh gạt, có 3 vị trí, dùng chọn kiểu cho ngả vào:

 

* Vị trí AC, ở vị trí này, Bạn chỉ muốn xem thành phần AC của tín hiệu (Chỉ cho lấy thành phần biến đổi lên xuống của tín hiệu trên trục 0V). Khi chọn chỉ xem thành phần AC, Bạn hiểu là chỉ muốn xem biên độ lên xuống của tín hiệu trên mức áp chuẩn là 0V. 

 

* Vị trí DC, ở vị trí này, Bạn xem biên độ tín hiệu lên xuống trên một mức áp DC (Trong mạch, mức áp DC thường hiểu là mức áp phân cực). Khi xem tín hiệu ở mode này, Bạn sẽ thấy tín hiệu hiện trên màn hình có thể dời lên trên hay tuột xuống tùy theo mức áp phân cực DC tại điểm hiện của tín hiệu dương hay âm, cao hay thấp.

 

* Vị trí GND, ở vi trí này, ngả vào đã đựợc cho nối vào đường masse. Khi Bạn tạm thời không muốn dùng ngả vào này, Bạn hãy cho nối masse đường vào, tránh tác dụng của tín hiệu nhiễu.

 

Ghi Nhận: Ở máy hiện sóng này có 2 đường Trace (Nên cùng một lúc Bạn có thể xem được 2 tín hiệu). Trong máy hiện sóng, người ta đã dùng một tín hiệu Switching tần số đủ cao để cho đặt 2 khảo sát vào nằm trên 2 biên độ của tín hiệu Switching, nó được đặt cách xa nhau, một tín hiệu đặt ở biên dưới và một tín hiệu đặt ở biên trên. Do đó máy hiện sóng này có 2 ngả vào, gọi là Channel 1 và Channel 2 (Nhiều người quen gọi là máy hiện sóng 2 tia, thật ra là một tia điện tử nhưng vẽ được 2 trace, các trace nằm trên biên độ của một tín hiệu Switching tần số cao đóng mở nhanh).

 

Nút chỉnh chọn thời gian của tín hiệu quét (Time / Div).

 

 

Khi muốn xem một tín hiệu, tín hiệu khảo sát sẽ cho vào mạch quét dọc, nhưng cùng lúc ở mạch quét ngang sẽ phải có tín hiệu quét dạng răng cưa. Trên máy này, người ta xác định tần số tín hiệu quét dạng răng cưa bằng ô chia theo thời gian (Time / Div).

 

Thí dụ: Khi Bạn chọn nút chỉnh Time / Div ở vị trí 0.2ms / Div. Nếu lúc này Bạn nhìn thấy tín hiệu hiện trên màn hình với 1 chu kỳ của nó nằm chiếm 5 ô chiều ngang, nghĩa là chu kỳ của tín hiệu này sẽ là 0.2ms*5 = 1ms, hay tín hiệu khảo sát có tần số là 1KHz.

 

When viewing a signal, you use the edit button Time / Div so that the signals appeared to survey a few cycles on the screen as appropriate. If this dial buttons to the left of the current cycle will increase more (as it is difficult to see the details), if you turn right, out of the cycle will decrease, appear normal for about 2 signal cycle is most appropriate.

 

You remember: To evaluate an oscilloscope to see you look at graduations Time / Div, the highest position of this rocker. If the time specified by the smaller cell division, which will oscilloscope can be used to view signals with very high frequency (That is your strength).

 

In the oscilloscope we are using, graduations highest is 0.2:s / Div. When the machine at graduations and with a signal cycle occupied two horizontal cell, its frequency would be 1/0.4 = 2.5MHz. So if the signal frequency surveys have higher number of cycles of that signal will appear on the screen too much, it will be difficult to see the details. You remember the value of an oscilloscope will depend on number is in the final graduations of rocker Time / Div. (You often hear the saying, "What is 10MHz or 20MHz oscilloscope ...", usually it just means that the number refers to communication frequency range of the amplification level, this figure does not show the "power" is of the oscilloscope).

 

 

When examining an oscilloscope, you can edit the standard signal 0.5Vp-p (1KHz frequency), is on the machine, put into a vertical vessel, you edit button to adjust height for viewing and select the appropriate scan time, as this appears on screen several signal cycle is complete (you see picture).

 

 

 

When the survey included an external signal amplification along the floor, you signal to the hole CH1 (Channel 1), if you just want to see the AC component of the signal, you select where AC, if you want to see both polarized component level DC voltage signal, DC You choose the location. Case is not considered temporary signals in Russia in this, for closed masse reclining into you, located GND (You see figure).

 

 

 B. How to get the signal into the circuit oscilloscope.

 

Exercise 1: First you go to assemble a circuit board plugged on the vibration test, using IC 555. Check out IC 555, the use of the legs:

 

 

1st leg (GND): For connection to retrieve current masse for IC, electrons will flow from the IC masse through this pin.

 

2 feet (TRIGGER): Russia on a two-storey over pressure. Here is the standard pressure (1 / 3) Vcc, it took on the bridge divided by 3 volt resistor 5K. When the pressure on the legs touched down two levels (1 / 3) Vcc, the pin 3 will move up the pressure, this time on the lock pin 7 is in open status.

 

3 feet (RA): Russia, the signal pulse in leaning out the form (high-level low pressure). When two feet below the standard pressure (1 / 3) Vcc, the pin 3 will up the pressure and the 6 feet higher than the standard pressure (2 / 3) Vcc, the third leg will be down to low pressure.

 

4 feet (RESET): Truth in resources, the reset pin to establish the state of reclining. When the pin number 4 for connecting masse (Set at low pressure), the third leg will be closing at low pressures, only 4 feet high voltage is set at last be free to lean out, at this new voltage on pin 3 can be as high as low.

 

5 feet (CONTROL VOLTAGE): Foot Control, through this pin changes the voltage level on the bridge dividing the standard volt. When the pressure sourn pressure levels compared to levels 1 and 2 to change the signal frequency change as well. Fishing? I tathuong put voltage signal on pin 5 to perform frequency modulation.

 

6 feet (THRESHOLD): Russia on a floor than a pressure. Standard pressure levels equal to (2 / 3) Vcc, get on the bridge divided by 3 volt resistor 5K. When the voltage levels up to 6 feet (2 / 3) Vcc, the pin 3 will move to the low pressure, this time on the lock pin 7 will be closed in the state.

 

7 feet (Discharge): Chan discharge, this pin is leaning out of an electric lock to open and close under pressure, the electric lock to open and close under the pressure of 3 feet. When pin 3 in the pressure lock is closed and will flow out on foot when the foot 7 and 3 at low pressure, the lock open, cut the line.

 

8 feet (Vcc): Chan sources, this pin connected to Vcc power supply to power IC 555, IC 555 can work with the power supply from 3V to 18V.

 

C. Circuit analysis practice. Working principle of the circuit as follows:  

 

Starting capacitor C1 voltage at 0V, as this in a reclining, power locks SW2 set foot three-level pressure, lock the legs 7 SW1 open, so charging capacitor C1, charging current flows through (R1 + R2), the pressure on the legs 2, 6 adds up, when the voltage on C1 with 2 / 3 the power supply voltage, then fallen into place SW2 (3 feet) down to low pressure in the legs and plays No. 7 SW1. Capacitor C1 will be at this stage x Arab power, the power to discharge through R2, the voltage on the capacitor C1 gradually reduce down. When the C1 voltage by 1 / 3 the power supply voltage is again set foot lock SW2 3 on the pressure and open the lock pin 7 ... Qui SW1 will lie in wait to repeat. Circuit was in state oscillation. You can use PSpice software for circuit analysis before this, our results PSPICE waveform shown below (you see picture):  

 

 

In the square pulse (Digital signal format) is a signal appears on pin 3 and pulse-aliasing (Analog type) is considered the true signal of 2, 6. Frequency of the signal calculated by the following relation:

 

Time to load the capacitor C1, flows through the resistor R1 + R2, the pressure from the (third) will be up to Vcc (2 / 3) Vcc with time TON :

 

                      

 

Time to discharge capacitor C1, discharge current through R1, the pressure from (2 / 3) Vcc down to the point (1 / 3) Vcc, the time TOFF is:  

 

 

So the cycle of the signal: 

 

 

And derive the frequency of the signal:

  

* How to get signals through analysis with PSpice software.

 

Surveying the effects of differential circuit: You see the circuit diagram and analysis software PSpice.

 

Figure practical on-board assembly test


 

Signal resistor R3 is taking on two opposite Spike. We know this signal and the signal on pin 3 is the relationship of a differential operator. This circuit should be named the differential circuit.

 

 

 

Viewing signals on the oscilloscope.

 

Use the oscilloscope to examine the signals on board practices.

 

 

* How to choose the amplitude of the signal: The signal to the CH1, Vertical Gain buttons used to select the height of the image to fit (taking about 8 / 10 screen).

 

* How to obtain the signal frequency to scan: Edit button Time / Div to select the appropriate frequency, as it appears on screen several signal cycle is complete.

 

* The sync signal to keep the "lay away" on the screen: Set the Mode button in the Auto position, set the Trigger Source button in the position CH1. Such signals will be synchronized with the signals get amplified along the floor, the picture is not going to stand still.

 

* Calculation of the signal amplitude of the survey: Take the sample cell by signal 0.5Vp-p on the machine and to compare this signal with the signal and the survey will calculate the amplitude of the signal into oscilloscope.

 

* The calculation of signal frequency survey: Count the number of cells divided horizontally in a signal cycle appears on the screen, then look at the graduations of humor button Time / Div will be counted out of the signal cycle . Since it knows the frequency of the signal survey.


 

Use oscilloscope to see the signal on Nokia 8210 .

 

You can use the oscilloscope to quickly check the signal on the printed circuit board of the mobile phone (on your practice here NOKIA 8210).

 

Practice 1: Use the oscilloscope view 32768Hz clock signal. The place of the signal on Nokia 8210.

 

 

Circuit diagram shows that RTC oscillator circuit blocks placed in CCONT source, taken as the signal frequency quartz feet C7, D6. Signal after amplification, get out on foot into the block B8 MAD computer through pin A13. C113 capacitor (1pF) effective feedback. Here you can view the signal at frequencies above 32768Hz (1) and points (2).

 

* Signal Point (1) Sin shaped lower edge.

* The signal at point (2), passed by the amplifier has high amplitude, the square was chemistry.

 

To calculate the frequency signal, you set the timer button / Div in 20 graduationsus / box on the screen and you see a signal cycle accounting for 1.5 box. So the cycle of this signal is 30us or its frequency is 1 / T = 0.03333MHz (roughly 33KHz).

 

To calculate the amplitude of the signal, you to compare the signal height of the survey (it took 6 cell) with a reference signal on the computer is 0.5Vpp (accounting for 0.5 cells). So the signal amplitude is 0.5Vpp survey x 6 = 3Vpp.

 

Practice 2: Xen of 13MHz clock signal.

 

Circuit diagram shows the point where you get to test signal oscillator circuit G830.

 

 

Let's try it on legs C 13MHz signal of transistor V800, is a result of trem as shown on the oscilloscope

 

You get the bar Timer / Div highest is 0.2us to see the 13MHz signal.

 

Because the effect of inductor L800, the signal amplitude increases, measured about 7Vpp.

  

Note: Try this oscilloscope to view signals important:

 

(1) View pulses start appearing on the contacts of the SIM card. After opening the machine, after a while, you'll see the SIM stimulus pulse. Signs indicate the connection between the computer block MAD, the source block and had to CCONT SIM card as well.

 

(2) You can see the signal I / Q output of the block at the intersection of Hagar song. Signal viewing on dual resistor R540.

 

 

Oscilloscope using short quick You know good and bad circuits.

 

 

 

 

You may ask: Tell us how to fix the box for charging a battery mobile phone?

 

Answer: Because mobile phones are used batteries loaded, most of which use Lithium Ion batteries + You must be periodically recharged the batteries. Recharge the battery box of the mobile phone is compact shape, usually auto volt load box should be able to work at a power supply from 100V AC 240VAC soles, the pressure that often 5.4V.DC. First let us analyze a circuit diagram of the loading of boxes loaded frequently.

 

 

Explain the principles of circuit operation: The circuit consists of four parts.

 

Part 1: The circuit creates voltage 300V B +. 1N4007 diode circuit used includes 4 adapter, a modified AC-line pulse one-dimensional, the convergence of the load in C1 (4.7uF/400V) to the B + voltage of about 300V. In the fuse circuit using resistors R1 (1 ohm) to protect against over current, and when the circuit components are touched, the R1 would hold off to avoid fire safety.

 

Here, if not plugged in, you get used Ohm design Rx1 scale, measure the diode test, resistance measurement test R1. if plugged in, the Volt designed to use measured about 300V DC voltage on capacitor C1. You remember capacitor C1 is small, but the goods must withstand high voltages should get to work (Working Volt) is about 400V.

 

 

Part 2: oscillation circuit and low-voltage pulse generator with pulse transformer. Circuit consists of pulse transformer T1 and transistors use a MOSFET IRF840 course. On the pulse transformer has three windings, the coil L1 is pumped by Q1, coil L2 obtain sensory signals, creating favorable effects of feedback to oscillator circuit. L3 coil removed a large line of low-volt pulse to recharge the battery. Q1 (IRF840) is a MOSFET transistor effect opening and closing fast on the feet Souce power has taken the R8 (1 ohm), the pressure appears on resistor R8 will be granted to avoid overcurrent protection circuit (using Q2, Q3 .) Oscillation frequency taken as resistors R4 (22K) and capacitor C3 (104), resistor R3 (1M) and R5 (100K) get new legs Gate voltage of Q1. When the circuit was in state oscillator, Q1 will be constantly opening and closing lines of supply pulses to the primary coil L1. This boundary sound pulse at the coil L2 will be the adapter with the D6 (1N4148) and charged to the C5 (4.7uF), creating positive pressure on the rate of this convergence, it is used to power an LED indicator and power supply Opto make the connection between the secondary coil and the coil inside the primary circuit.

 

Damage is common in this area hit Q1, resistors R8 and fire off the fire touched the pulse transformer windings.

 

Part 3: The circuit creates voltage 5.4V DC supply current for battery charging Lithium Ion +. The circuit includes a pulse on the secondary coil L3, L3 is a large coil wrapped round to give a pulse at low marginal big line. It is for D7 and filter adapter with power by a large gathering of C6 (1000uF). Leaning out to grab on 2-wire DC voltage level of 5.4V for charging Li + batteries typically have a voltage of 3.2V to 4.2V. Where the machine uses 3 wire circuit load resistor R14, then add (33K) to determine the types and characteristics of the load circuit.

 

This area is generally less trouble, less damage.

 

Part 4: The circuit protection. In this circuit we used four circuit protection:

 

Stamping circuit using a negative voltage, feedback on the primary coil L1. There used to draw current D5 against the load capacitor C2 (222, capacitor must use a high pressure) and use the resistor R2 (82K) always to discharge capacitor, capacitor fully charged to avoid, because the load capacitor C2 circuit will take full effect stamping pressure.

 

2 circuit with overcurrent protection from Q2, Q3. We see if the flow through R8 (1 ohm) on the R8 is not small at higher voltage 0.6V, Q2 is not conducting, Q1 will operate normally, if a large current through R8, it will trigger leads Q2, Q2 storm Air Gate will pin connector masse to turn off vibration, Q3 order to keep work. Resistor R7 to pin B limits for Q2, capacitor C4 (103) creates a protective effect quickly and resistor R6 (510) increases the thermal stability for circuit protection.

 

3 circuit protection to prevent excessive pressure used to measure the pressure IC2 take the R12 (2.7K) and R13 (2.4K), when the voltage is 2.4V higher than IC2 R13 will conduct electricity, it will provide for the Opto IC1, Led the Opto will stimulate photosynthesis and click run transistor circuit protection with Q2, Q3. Resistor R11 (470) take effect and limit the capacitor C7 (104) noise effects.

 

4 circuit protection fuse resistors, such as R1 (1 ohm), in Russia in fact is often a line to cut the fuse in the circuit components are touching and a current limiting resistor for capacitor charging at the new outlet. It included two components in a resistive fuse. When the circuit has been slow components, resistors will break quickly, so it cuts like new no external signs of fire as the other resistors. You have to design new measurement dn2g Ohm said.

 

In conclusion the damage often seen in the box is loaded:

 

* Termination resistor fuses R 1 (1 ohm), use Ohm test plan will see.

 

* Fire 4.7uF/400V mount capacitor filter, you will see from looking at fallen bark, instead of the new capacitors.

 

* Touching the Fire IRF840 switching transistor. If you encounter a new measure that, if the fire is visible shell burst immediately.

 

* Touching the coils in the pulse transformer. As always IRF840 touch often damage the pulse transformer, find the same thing instead.

 

* Fire resistance take the line on the S pin (pin Soure) of IRF840, usually due to causes that touch transistors and resistors to burn this off.

 

Here is a circuit diagram of the load also China, is used a lot because of low prices:

 

 

 

 

 

 

 

 

You may ask: HP cell phone SIM card message is not received by the first?

 

 

Answer: First we learn how to pair your SIM card into the cell phone, it worked out why? Here, for example on the Nokia 8210.

  

Make the connection circuit and block CCONT SIM card.

 

SIM (Subscriber Identity Module) which is a computer circuit made in thin plates (known as the chip), the SIM card memory, EEP-ROM used to store small numbers, the numbers receiving type, account number of the owner.

 

 

SIM card used on the 6 points used to create a connection with the circuitry of the mobile phone (You see all kinds of SIM card).

  

First of all you can use Ohm meter needle to check the circuit inside the structure of the SIM card.

 

* Use Ohm needle design, scale Rx1K taken. Put the red wire pin masse measurement of a SIM card and use the black wire meter reading on the Left-spoke, record the measured results. You said what?

 

* Use Ohm needle design, taking Rx1K scale. Place the red wire in the road masse measurement of printed circuit board and measured the black wire on the spoke measuring remainder (using a SIM card connected to the machine), record the measured results. You said what?

 

This day is classified as the SIM card power supply voltage levels. In the older SIM card, it works with the source of 5V, 3V and then this on the SIM card for your new life working at a 1.8V power supply.

 

To understand the use of SIM cards on your computer, first analyze your electrical circuit diagram NOKIA8210. You see the circuit diagram.

 The figure shows that the SIM card to connect to block because the block CCONT CCONT amplifiers are used to increase border signals so that the exchange of data between SIM card and block of MAD will be more stable.

 

Nokia 8210 can work with two SIM cards. Old cards 5V power supply and run the new cards run at 3V source. So when you boot the machine, block machine (known as the block of MAD to the D200) will issue commands to block CCONT SIM_PWR, upon receiving this command, first block CCONT 3V SIM card will be issued, if after 3 times for electricity that the SIM card does not work, it will supply 5V. Sources for road on foot to foot G7 to 3 and 5 of the SIM card.

 

MAD also found a reset block to put the SIM card into the initial state, the command output pin to pin B11 of CCONT E7 and E6 of the legs and the legs of two of the SIM card.

 

MAD blocks exchange data with the SIM card using a serial format (Serial transfer), so it plays clock (clock pulse) on the pin A12, D8 to the foot of the block and for export CCONT E8 feet to the legs of one of SIM card. Usually high frequency clock is 3.25MHz c1 additional maximum of 20us.

 

MAD data exchange block data with the SIM card via the connection C11 and C8. Import data between SIM card and connection CCONT through 6 feet and 7 feet with a maximum additional 1us  

 

MAD cubic feet used to produce commands A11 (SIM I / O Control) for the damage? Ng import data between SIM card and the computer block.

 

We know the connection between the SIM card and the contacts on the printed circuit board may appear high voltage boundary effects, this signal can create interference and damage to the semiconductor, we put out records voltage Zener diodes in applications with the V104, where diodes touch, the machine will not read SIM card.

 

You let yourself practice with printed circuit boards for Nokia 8210:

 


 

Ohm sampling measurement of a SIM card on the legs. Use Ohm meter needle scale Rx1K taken, the red wire touching the black wire line masse and used to measure the contact points on the board in connection with the SIM card used. 

 

Measuring 4 feet, 0 ohm pointer.

Measured on a pin, needle is only about 20K.

Measured on two legs, metal is about 20K.

Measured on three legs, metal is about 20K.

Measuring 5 feet, metal is about 20K.

Measuring 6 feet, metal is about 20K.

 

 

Retrieved Rx1 scale, measuring 3 feet Ohm, 5 0 ohm pointer (by 2 feet for shunt was).

 

The black wire to touch the red wire line masse and Ohm meter on the contacts of the SIM card. You see: How to pin 1, 2, 3, 5, 6 needle 0.75V (this results in a scale reading LV Ohm's successor), this indicates that the N104 4 zener diode used to protect against impulse noise than pressure also good.

 

You try to answer two questions:

 

Question 1: What if there is a Zener diode in the V104 has been touched, the results will show how measured?

 

Question 2: Why, when using Ohm Ohm design for measuring the number on the SIM card connection is 4 feet except for a 0 ohm, while the other contacts are the result is infinity ohms? Signs tell you anything?

 

Read through the test connection diagram of the Nokia 7610 SIM card:

 

 

 

 

Looking at the diagram, you see:

 

* SIM card to connect the blocks UEME, the source block is the signal amplifier.

* From block UEME mass exchange signals with computer UPP.

 

SIM card with 6 more points with the public are:

 

1st leg: VSIM legs to source.

Chan 2: Reset, Reset user receiver, set the initial state.

Leg 3: Clock, clock for the serial data format.

Pin 5: GND, for connecting the circuit in the SIM card masse.

Pin 6: Leave blank, taken earlier this pin used to load the EEPROM in the high-volt SIM cards.

7 feet: Legs Data used to exchange data between SIM card and computer circuit cell phone.

 

On UEME block, we see the hind legs are used to connect the SIM card:

 

Chan C2 (VSIM), from this pin to power system block UEME SIM.

Chan B4 (SIM Data O), data from this leg is exchanged between the SIM and computer systems.

Chan A5 (SIM Clock O), emitted from the foot of this clock for the exchange of serial data format.

Chan C4 (SIM Reset O), from this pin emits signals reset the SIM card works.

Chan V8 (SIM Card Detector), this pin receiving signals coming off the machine by removing the battery, the computer will close the connection with the SIM card to keep data safe.

Chan B5 (SIM GND), pin circuit circuit block the SIM card in UEMU ..

 

Signals exchanged between the SIM card from blocks and blocks computer UEMU UPP: The connection uses the legs.

 

Chan A9 EUME of SIM data IO Data I, connected to pin AA15 of the UPP.

 

Chan C8 of the SIM Clock EUME I transfer data, connect to pin Y15 of the UPP.

Chan B8 EUME of SIM data IO Control, connected to pin Y16 of the UPP.

 

SIM card accessories around resistors R311, R312 and filtering capacitor C312 (100nF), C284 (1uF) and impulse noise pulse as high as R310 border. Such a problem on this component or the pin contact is not good, it will not recognize SIM card message. Position components showed the following:

 

 

 

We try to find out how to connect the SIM card in a China cell phone:

 

 

MT6219 connection with the SIM card.

 

The legs 41 (V_SIM), 14 (SIM_IO), 15 (SIM_RESET), 16 (SIM_CLOCK) connected to the SIM card. You see the circuit diagram:

 

 

 

To use the mobile phone (cell phone), you must insert the SIM card into the machine, SIM (Subcriber Indentification Module) which is a computer circuit, which has a small memory, instruction processing circuit, which uses certified Your account. SIM card with 6 more points, these points are usually labeled as follows:

 

VSIM or VCC, pin connected to the positive voltage source, voltage is typically 1.8V SIM card adoption, or to kinds of 3V and 5V SIM cards are old.

 

SIM_RESET, feet used to get the SIM card reset signal, the effect is to reset the SIM card (which is a form of digital circuit) on the initial state.

 

SIM_CLOCK, legs get used to confirm the heartbeat status bit (bit 0 or bit 1) on wireless data, it is always used in the traditional bit serial format. Clock frequency can often be as high as 3.25MHz.

 

SIM_DATA, feet used to exchange data bit format. Every matched clock (clock), if the wireless data at high pressure and the calculation is a bit low pressure at the bit to 0.

 

Others, using vacuum pressure to retrieve the deleted contents in memory before recording the new data (this is often true for today's connected to the power supply pin SIM card).

 

GND, pin connector used on the road to get masse.

 

 

In most machines machine cell phone, SIM card to connect to the source, amplifiers here have used stable signal generator and the signals will be exchanged on the computer block. We see mass U100 PC users:

 

K15 feet (SIM_VCC) feet used to signal to pin 12 of U400 SIMVCC to block the power supply for the SIM card, SIM card power supply for output on pin 41 (V_SIM). Here we add filtering capacitor C412 (2.2uF) and put a static electric field gap ESD405.  

 

L18 feet (SIM_RST) to emit signals to the legs 10 of U400 SIM_Reset to block the source "for cause" SIM card, SIM card reset signal output on pin 15 and the next three scores, and noise filter capacitor C415 is used ESD404 slot to put a static electric field.

 

L17 feet (SIM_CLK) to generate clock to pin 11 of U400, the frequency will be out on foot to the next 16 points and No. 1, and noise filter capacitor C414 is used to put out the static slot except ESD402? Ng.

 

K17 feet (SIM_DATA) to exchange data in bits, between the SIM card and block computer (for U100), data exchange with 9 feet of U400 and U400 data entry on the next leg to score 14 and 2 , and noise filter capacitor C413 is used to put out the static slot except ESD403? ng.

 

K16 feet (SIM_SEL) to generate the command selected as SIM card. Signal to pin 13 of U400.

 

 

 

 

You may ask: There are more cell phone users in China. Please indicate your U.S. cell phone usually have damaged something? And maintenance like?

 

Answer: Air China has the advantage of being cheap to lean back a lot of energy, such as photography, film, music player, FM radio, recording, viewing and lunar calendar and is a font and the United Flowers by type very fast, so it is widely preferred, especially for United, but your cell phone by China is very haphazard origin, so the quality is not uniform does not guarantee, and machines often damaged. Here are the most prevalent defects in China's cell phone.

 

Get familiar with the prevalent defects on U.S. cell phone runs ic MTK their computer.

 

(1). Click the button to open the machine, do not see anything in the current reaction (see on the meter).

 

This failure is common in parts supply, with machines MT6305 ic board for power, turn off the circuit diagram as shown after opening the phone, you check the pressure on the legs of ic.

 

 

48 feet , "1.8V

30 foot "1.3v

27 foot "2.8v

25 foot "2.8v (for 26MHz signal)

22 feet , "1.5V

20 foot "2.8v

18 foot "2.8v

 

reset pin 2.8v pulse 24 appears, this impulse to the pin of the CPU U1.

 

When checked by measuring the voltage on the pin 24, if there were no 2.8v, said signs have been damaged in ic power supply.

 

 

From the circuit diagram shows: The button to open the machine off SW (on / off) set at 32 feet, if you press the button to open the machine, 32 feet of power to the connector board masse, it will run the software open file located in the block cereals. The next time you press this button again, the foot of the G17 was to connect the CPU block masse, the CPU will run the software shutdown.

 

(2). Ic issues in household computer CPU.

 

By the computer CPU block has many tiny feet welded-ti placed below, the legs are very vulnerable households, if the CPU is the phenomenon of open legs, then on your phone line is about 10 ~ 20mA, while meeting the This, Check your computer CPU block.

 

(3). Ic damage in mp3.

 

When there is damage in ic mp3 players, you often see the following signs:

 

(1)   Upon opening the phone, flashing on and off screen, the LCD does not show anything.

(2)   currents in the machine range from 40 ~ 60mA value, not on line 0.

 

When you see the two signs on, you check the signal processor ic compressed audio format mp3.

 

(4). Problems in software, fonts.

 

Damaged in storage memory of font is also very common. When you suspect a problem in memory storage, please first try to install the software then look at hardware failure.

 

(5). Damaged at 32.768kHz quartz clock.

 

Should clearly state: Quartz timer frequency 32768Hz heat very poorly so often broken. The reason may be because when you blow hot to replace ic computer CPU, the heat was accidentally damaging this quartz (Quartz 32768Hz usually located very close beside MT6219 ic).

 

Kinh nghiệm:  có nhiều Bạn sau khi thay thế ic CPU (như ic MT6219), và cũng đã cho nạp lại thử phần mềm mà máy vẫn không mở được, nguyên do có thể là Bạn đã vô ý làm hỏng thạch anh định giờ rồi. Do vậy trước khi thổi ic CPU, Bạn nên tháo thạch anh 32768Hz ra khỏi bo mạch để giữ an toàn cho nó.

 

(6). Hư hỏng khiến máy bị mất sóng.

 

Bạn nhớ với máy điện thoại di động dùng ic họ MTK, khi máy bị mất sóng, Bạn không nên thổi gió nóng lung tung lên các ic RF, việc làm này có thể làm cho máy hư hỏng nặng hơn. Gặp trường hợp này, Bạn nên “bình tĩnh” làm các kiểm tra như hướng dẫn sau:

 

Thử kiểm tra khối chuyển đổi anten. Khối anten switch hư sẽ làm máy mất sóng, không thu phát được.

 

(7). Mất sóng vấn đề ở bộ lọc tần.

 

Hãy kiểm tra các bộ lọc dãy thông SAW, nó thường đặt nằm gần khối anten switch. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, máy điện thoại họ MTK khi bị mất sóng nguyên do thường do có hư hỏng ở các bộ lọc này.

 

(8). Mất sóng, hư hỏng ở tầng khuếch đại công suất RF ( với ic RF3146).

 

Cần nói rõ: nếu máy bị hư hỏng ở khối khuếch đại công suất RF, tuy máy không phát sóng được, nhưng trên màn hình vẫn xuất hiện vạch chỉ thị cường độ sóng.

 

Kinh nghiệm cho thấy, nguyên do hư hỏng ở khối công suất RF (với ic RF3146) là do trước đó máy đã bị vô nước và hay máy được dùng gọi quá lâu, làm cho ic này bị quá nóng. Khi Bạn kiểm tra khối công suất RF với ic RF3146, Bạn phải dùng loại đầu khò có miệng rộng để thổi gió nóng, cho thổi ngay từ giữa của ic rồi gắp ic ra khỏi mạch, tuyệt đối không dùng khò có miệng nhỏ thổi quá lâu vào ic sẽ làm hư ic này. Với các máy điện thoại đang sử dụng bình thường mà bỗng nhiên không phát sóng RF được nữa, trên màn hình vẫn còn vạch sóng, có thể nói 100% là máy hư khối khuếch đại công suất RF.

 

 

(9). Mất sóng do hở chân hay hư hỏng ở khối máy tính CPU (MT6219).

 

Khi sửa chữa một máy điện thoại di động hư, Bạn nên luôn đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Nếu đã xác định máy bị hỏng ở khối máy tính, trước hết hãy tháo ic này rồi dùng kính lúp soi tìm  xem có chỗ hở chân không? Nếu không thấy có chỗ hở chân thì mới nghĩ đến hư hỏng có thể do ic máy tính, thay thử ic tốt vào rồi thử lại máy.

 

(10). Các hư hỏng khác.

 

- Hư hỏng ở mạch dao động tạo tín hiệu 26MHz.

- Hư hỏng ở khối trung tần (IF). 

 

Khi máy bị mất tín hiệu, nguyên do có thể hỏng ở khối dao động không tạo ra đúng tín hiệu có tần số 26MHz. Tuy nhiên trường hợp này ít gặp ở máy điện thoại di động nháy của TQ (còn quen gọi là loại máy mô phỏng).  

 

(11). Máy không nhận card SIM.

 

Khi máy không nhận thẻ SIM, nguyên do tuyệt đại là có hỏng ở khối quản lý nguồn nuôi. Các nguyên do khác, như có hở chân ở khối máy tính CPU, cũng có thể do tiếp xúc xấu ở bộ đế 6 chân dùng kết nối với thẻ SIM, trường hợp này rất ít gặp.

 

(12). Vấn đề ở ic công suất mp3 (ic LM4890, LM4899).

 

Khi có hư hỏng ở khối khuếch đại dùng nghe nhạc dạng nén mp3, Bạn hãy chú ý đến các ic công suất âm tần. Các ic này có kích thước rất nhỏ, khi làm việc lại ăn dòng lớn nên rất nóng và dễ bị hư. Khi Bạn tháo ic công suất mp3, nên dùng đầu kim nhọn ghi dấu trên ic để tránh khi gắn lại có thể sai chân. Nếu gắn sai chân, có thể làm máy bị ngắn mạch, và có thể làm hư luôn loa trên máy.

 

 

Hướng dẫn Bạn cách định pan các cell phone TQ qua các hiện tượng của máy.

 

Bạn có thể dùng hình chụp sau để nhìn thấy bố cục của các ic  chính của các máy điện thoại di động của TQ, loại máy dùng ic dòng MTK.

 

 

 

(1). Máy điện thoại di động mô phỏng họ MTK mỗi khi cho phát sóng thì tự tắt máy.

 

Cách làm nhanh: ở hai chấu kết nối với anten, một bên có cuộn cảm, tháo cuộn cảm thay vào một tụ điện nhỏ. Thêm một điện trở nhỏ vào chổ kết nối anten. Cách làm này tuy giảm công suất phát, tránh tải ở anten bị ngắn mạch. Tuy nhiên cách làm này không có tính vạn năng, nghĩa là máy không hết pan.

 

Với máy khi phát sóng tự tắt, Bạn thử cấp điện cho máy ở mức áp 4.5V, rồi thử cho phát sóng xem máy có còn tự tắt nữa không? Nếu máy vẫn tự tắt, nguyên do thường ở khối công suất cao tần RF3146. Nếu máy không còn tự tắt nữa, nguyên do thường ở khối máy tính MT6219. Có thể điều chỉnh lại công cho máy để xem dòng tiêu thụ lúc phát sóng, nếu dòng tiêu thụ ở mức cao hơn 800mA mà máy không tự tắt, lúc này nên giảm công suất tiêu thụ cho máy để tránh hao nguồn, đo điện áp trên chân 45 của ic công suất cao tần RF3146, thường có mức áp cao hơn 1V, có thể hạ mức áp này xuống,  muốn vậy hãy tăng trị số của R603 (10K), hay giảm trị số điện trở của R604 (15K). Bạn xem sơ đồ mạch điện.

 

 

U600 là khối công suất cao tần. Tín hiệu RF của hệ DCS và PCS vào trên chân 37, ra trên chân 31. Tín hiệu hệ GSM vào trên chân 48 ra trên chân số 6. Mức áp trên chân 45, lấy từ điện áp APC (automatic power control) dùng để định mức công suất phát.

 

 

 

(2). Máy điện thoại di động loại mô phỏng dùng họ MTK khi vừa mở máy thì máy lại tự tắt.

 

Với các máy điện thoại di động mô phỏng dùng khối máy tính với ic MT6217, khi xuất hiện hiện tượng vừa mở máy, màn hình chớp một cái rồi tắt, nguyên nhân thường do ở phần mềm.

 

Trường hợp không có phần mềm đúng với máy, Bạn có thể thử dùng hộp cài đặt MTK, dùng chức năng mở khoá “format”, cho máy kết nối với hộp MTK, chạy mục “format” sau đó thử lại máy, máy sẽ hết pan trên.

 

(3) Máy tự động luôn hiện dấu hiệu đang cho nạp pin trên màn hình.

 

Chúng ta biết khi tín hiệu cảm biến báo về khối máy tính bị sai, không đúng, hay đã có hở chân ở ic khối máy tính MT6219, lúc đó trên màn hình sẽ có thể cho hiện các dấu hiệu chỉ báo giả. Trường hợp này, Bạn hãy dò các bộ phận sau:

 

Hình vẽ cho thấy, trong U100 có 7 mạch chuyển đổi tín hiệu dạng analog ra dạng digital (quen gọi là A/D converter). ở đây, người ta dùng chân B6 lấy tín hiệu Vtemp để dò biết mức nóng của pin và dùng các chân C6, D6 lấy tín hiệu I_sensor để dò trạng thái nạp dòng cho pin. Nếu do hở chân, hay do hư hỏng ở các mạch cảm biến này, lúc đó khối máy tính U100 sẽ báo trạng thái của máy sai, như hiện ra dấu hiệu máy đang nạp pin, mà thực ra máy đang không gắn adaptor (hộp nạp pin).

 

(4). Máy mô phỏng TQ khi mở máy thì bị đứng hình.

 

Hiện tượng này thường do hư hỏng ở phần mềm, trước hết hãy cho cài lại phần mềm (Bạn đón xem phần hướng dẫn cách dùng hộp nạp phần mềm TQ).

 

(5). IC nguồn MT6305N và MT6305BN có thể thay thế cho nhau được không?

 

Khi bảo trì một máy điện thoại di động TQ bị hư ở ic khối nguồn MT6305N, nếu trong tay không có ic này, Bạn có thể  tháo thử ic nguồn MT6305BN của một máy tốt thay thử, máy sẽ trở lại hoạt động bình thường.

 

Chú ý: 2 ic này có hình dạng, số chân và vị trí các chân đều giống nhau nên không cần dùng  thêm các dây nối mạch.


 

(6). Máy bị câm, không phát nhạc nén mp3, nguyên nhân do hở chân.

 

Chúng ta biết, trong mạch dùng ic công suất âm tần LM4880, LM4890 để có công suất âm thanh lớn tiếng, loại ic này rất nhỏ mà ăn dòng rất lớn nên nếu máy dùng  nghe nhạc trong thời gian lâu, chân của ic có thể bị hở, lúc đó máy sẽ mất tiếng. Kiểm tra các ic công suất âm tần trên board, Bạn cho gia cố hay làm chân gắn lại.

 

(7). Vấn đề ở khối khuếch đại công suất cao tần với RF3146. 

 

IC công suất cao tần RF3146 khi hoạt động ăn dòng rất lớn, nên thường xuyên bị nóng và dễ hư. Khi khối RF3146 bị chạm, máy sẽ có dấu hiệu ăn dòng rất lớn. hãy tìm pan ở ic RF3146.

 

chân 41 (power enable) dùng tắt mở khối công suất RF.

chân 42, 43 cho nối vào cực dương của nguồn pin (3.7v).

chân 43 (band select) dùng chọn mạch cho hệ phát. 

chân 45 (automatic power control) dùng xác định công suất phát.

 

Tín hiệu RF của hệ DCS, PCS vào ở chân 37 và ra ở chân 31. Tín hiệu RF hệ GSM vào ở chân 48 và ra ở chân 6.

 

Sau khi hiểu rõ công dụng của các chân của ic công suất cao tần RF3146, Bạn có thể dùng ic tương đương để thay thế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài còn dàiBạn nhớ vào xem...

 

 

 

 

 Mở rộng: Thử tìm hiểu một ống ghi hình kỹ thuật số dùng cho Web Cam hay dùng trong các máy chụp ảnh kỹ thuật số.

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề liên quan
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Vuong (Hỗ Trợ Kỹ Thuật) - 00000000


Đang online: 12
Lượt truy cập : 869004